Zneski, ki so na voljo

V finančni perspektivi 2007–2013 ima kohezijska politika na voljo 35,7 % sredstev skupnega evropskega proračuna, kar je 347,410 milijard EUR (tekoče cene).

Razdelitev po ciljih

Razdelitev po ciljih
Razdelitev po ciljih

Razdelitev po državah članicah

Komisija izvede letno okvirno razdelitev sredstev po državah članicah po naslednjih merilih: upravičeno prebivalstvo, nacionalna blaginja, regionalna blaginja in stopnja brezposelnosti.

Vsaka država se nato odloči, kako bo razdelila sredstva po regijah, pri čemer upošteva geografsko upravičenost.

Pomoč, dodeljena novim državam članicam bo za 166 % višja (letno povprečje) od predhodnega programskega obdobja, Evropa petnajsterice pa bo prejela približno 30 % manj pomoči, odtod pomembnost programov prehodne pomoči, zlasti za državo, kot je Španija.

Več o tem v : odločbah Komisije.