Buget disponibil

În cadrul perspectivelor financiare pentru perioada 2007-2013, politica de coeziune dispune de 35,7% din bugetul total european, ceea ce reprezintă 347,410 miliarde de euro (preţuri curente).

Repartizare pe obiective

Repartizare pe obiective
Repartizare pe obiective

Repartizare pe state membre

Comisia Europeană realizează repartizări indicative anuale pe state membre, în special în funcţie de criteriile următoare: populaţie eligibilă, prosperitate naţională, prosperitate regională şi rată de şomaj.

Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, ţinând cont de eligibilitatea pe criterii geografice.

Ajutorul acordat noilor state membre va fi cu 166% mai ridicat (în medie anuală) faţă de perioada de programare precedentă, în timp ce statele membre ale fostei Uniuni Europene cu 15 state membre vor primi aproximativ cu 30% mai puţine ajutoare, ceea ce explică importanţa sistemelor de ajutor tranzitorii, în special pentru o ţară precum Spania.

Pentru informaţii suplimentare, a se vedea : decizii ale Comisiei