Beschikbare bedragen

Volgens de financiële vooruitzichten voor 2007-2013 is voor het cohesiebeleid 35.7% van de totale Europese begroting obeschikbaar, oftewel 347,410 miljard euro (huidige prijzen).

Verdeling per doelstelling

Verdeling per doelstelling
Verdeling per doelstelling

Verdeling per lidstaat

De Commissie zorgt ieder jaar voor een indicatieve verdeling per lidstaat op basis van de volgende criteria: bevolking, nationale welvaart, regionale welvaart en werkloosheidscijfer.

Vervolgens bepaalt iedere lidstaat hoe de kredieten per regio moeten worden verdeeld, rekening houdend met de geografische subsidiabiliteit.

De steun voor nieuwe lidstaten is (gemiddeld per jaar) 166% hoger dan in de vorige programmaperiode, terwijl de vroegere 15 EU-landen ongeveer 30% minder steun krijgen. Daarom zijn de overgangsregelingen zo belangrijk, bijvoorbeeld voor een land als Spanje.

Meer informatie vindt u in de : besluiten van de Commissie.