Käytettävissä olevat määrärahat

Vuosien 2007–2013 rahoituskehyksessä koheesiopolitiikkaan kohdennetaan 35,7 prosenttia EU:n kokonaistalousarviosta, ts. 347 410 miljardia euroa (nykyhintoina).

Määrärahojen jako tavoitteittain

Määrärahojen jako tavoitteittain
Määrärahojen jako tavoitteittain

Jako jäsenvaltioittain

Komissio jakaa joka vuosi määrärahat alustavasti jäsenvaltioille seuraavien kriteereiden perusteella: tukialueen väestö, kansallinen vauraus, alueellinen vauraus ja työttömyysaste.

Kukin valtio päättää sitten määrärahojen jakamisesta alueilleen ottaen huomioon maantieteellisen tukikelpoisuuden.

Uusille jäsenvaltioille myönnettävä tuki on tällä kaudella 166 prosenttia korkeampi (vuosikeskiarvona) kuin kaudella 2000–2006, kun taas viidentoista vanhan jäsenvaltion tuki vähenee noin 30 prosenttia. Siirtymäkauden tukiohjelmat muodostuvatkin tärkeiksi muun muassa Espanjan kaltaisille maille.

Lisätietoa : ks. komission päätökset