Disponible beløb

Ifølge de finansielle overslag for 2007-2013 er 35,7 % af EU's samlede budget, dvs. 347,410 mia. EUR (løbende priser), øremærket til samhørighedspolitikken.

Fordeling på målene

Fordeling på målene
Fordeling på målene

Fordeling på medlemsstaterne:

Kommissionen foretager hvert år en vejledende fordeling på medlemsstaterne efter bl.a. følgende kriterier: støtteberettiget befolkning, national og regional velstand og arbejdsløshedsprocent.

Derefter træffer den enkelte medlemsstat beslutning om den nærmere fordeling på regionerne i overensstemmelse med deres geografiske støtteberettigelse.

Støtten til de nye medlemsstater vil være 166 % højere (årligt gennemsnit) end i den forrige programmeringsperiode, mens EU's 15 gamle medlemsstater vil få ca. 30 % mindre støtte. Derfor er det vigtigt med overgangsstøtte, især for et land som Spanien.

Se endvidere : Kommissionens beslutninger