Dostupné finanční prostředky

V rámci finančního výhledu na období 2007-2013 bylo na politiku soudržnosti vyčleněno 35,7 % evropského rozpočtu, tj. 347,410 miliard eur (v běžných cenách).

Rozdělení podle cílů

Rozdělení podle cílů
Rozdělení podle cílů

Rozdělení podle členských států

Komise provádí každoroční orientační rozdělení podle členských států, zejména na základě těchto kritérií: počet obyvatel způsobilých regionů, prosperita členského státu, regionální prosperita a míra nezaměstnanosti.

Každý stát poté rozhoduje o podrobném rozdělení prostředků mezi jednotlivé regiony, přičemž bere v úvahu geografickou způsobilost.

Finanční prostředky přidělené novým členským státům budou činit o 166 % více (roční průměr) než v předchozím programovém období, zatímco země EU-15 dostanou přibližně o 30 % méně prostředků. Proto jsou velmi důležité přechodné režimy podpory, a to zejména pro takovou zemi jako Španělsko.

Více informací viz : rozhodnutí Komise