Etapele politicii

  1. Budgetul consacrat fondurilor structurale şi regulile de utilizare sunt convenite de către Consiliu şi Parlamentul European pe baza unei propuneri din partea Comisiei.
  2. Comisia propune „orientările strategice ale Comunităţii în materie de coeziune”, definite în strânsă cooperare cu statele membre. Orientările garantează că statele membre îşi ajustează programarea în funcţie de priorităţile Uniunii, şi anume încurajarea inovării şi a spiritului antreprenorial, favorizarea creşterii economiei bazate pe cunoaştere şi crearea de locuri de muncă mai bune şi mai multe.
  3. Apoi, în cursul unui dialog permanent cu Comisia, fiecare stat membru pregăteşte „Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) care respectă orientările strategice. Regulamentul prevede că fiecare stat membru, după adoptarea orientărilor strategice, dispune de cinci luni pentru a înainta Comisiei propriul Cadru Strategic Naţional de Referinţă (CSNR). Cadrul de referinţă defineşte strategia aleasă de către statul respectiv şi propune o listă de „programe operaţionale” pe care acesta intenţionează să le pună în aplicare. După primirea Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), Comisia dispune de trei luni pentru a-şi aduce comentariile şi pentru a solicita eventuale informaţii complementare.
  4. Comisia validează parţial Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), precum şi fiecare program operaţional (PO). Programele operaţionale (PO) prezintă priorităţile statului respectiv (şi/sau ale regiunilor) şi modul în care acesta îşi va derula programarea. Există, de altfel, o obligaţie: pentru ţările şi regiunile care se află sub incidenţa obiectivului „Convergenţă”, 60% din cheltuieli trebuie alocate priorităţilor care fac parte din strategia Uniunii în favoarea creşterii economice şi ocupării forţei de muncă (strategia de la Lisabona). În cazul ţărilor şi regiunilor care se află sub incidenţa obiectivului „Competitivitate şi ocuparea forţei de muncă”, procentul este de 75%. Pentru perioada 2007-2013, Comisia Europeană va adopta aproximativ 450 de programe operaţionale. La programarea şi gestionarea PO participă parteneri economici şi sociali, precum şi organisme ale societăţii civile.
  5. Odată ce Comisia ia decizia cu privire la PO, este rândul statului membru şi al regiunilor sale să pună în aplicare programele, şi anume să selecteze miile de proiecte care vor fi puse în aplicare în fiecare an, să le controleze şi să le evalueze. Toate aceste activităţi se efectuează prin intermediul aşa-numitelor „autorităţi de gestionare”, proprii fiecărei ţări şi/sau fiecărei regiuni.
  6. Comisia angajează cheltuielile pentru a permite statului membru să lanseze programele.
  7. Comisia achită cheltuielile certificate de către statul membru.
  8. Comisia participă la monitorizarea fiecărui program operaţional, alături de statele membre.
  9. Pe durata programării 2007-2013, Comisia Europeană şi statele membre prezintă rapoarte strategice en

Pentru informaţii suplimentare, a se vedea noile regulamente privind fondurile structurale.