Navigation path

Additional tools

Managing authorities

Sverige

National and Regional Programmes

Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
Södra Hamngatan 45, Box 112 78
S-404 26 GÖTEBORG
Tel.: +46 8 681 91 00
E-mail.: programkontoret.vastsverige@tillvaxtverket.se
Programme Manager
Jenny  Perslow
Web: Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
Operational Programme 'West Sweden'
Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
Östra Storgatan 67, Box 2005
S-550 02 Jönköping
Tel.: +46 8 681 95 51
E-mail.: programkontoret.smalandochoarna@tillvaxtverket.se
Programme manager
Henrik  Blomberg
Web: Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
Operational Programme 'Småland and the Islands'
Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
Götgatan 74, Box 4044 (T-bana Medborgarplatsen)
S-4044 Stockholm
Programme Manager
Susanna  Rockström
Head of Managing Authority
Göran  Theolin
E-mail.: goran.theolin@tillvaxtverket.se
Tel.: +46 8 681 95 48
E-mail.: programkontoret.stockholm@tillvaxtverket.se
Web: Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
Operational Programme 'Stockholm'
Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
Hattmakargatan 6A, Box 386
S-801 05 Gävle
Programme manager
Per  Persson
Tel.: +46 8 681 91 00
E-mail.: programkontoret.norramellansverige@tillvaxtverket.se
Web: Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
Operational Programme 'North Mid-Sweden'
Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
Stortorget 22, Box 265
S-701 45 Örebro
Tel.: +46 8 681 91 00
E-mail.: programkontoret.ostramellansverige@tillvaxtverket.se
Programme manager
Anders  Risberg
Web: Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
Operational Programme 'East Mid-Sweden'
Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
Residensgatan 17, Box 926
S-97128 Lulea
Programme manager
Märtha  Puranen
Tel.: +46 8 681 91 00
E-mail.: programkontoret.ovrenorrland@tillvaxtverket.se
Web: Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
Operational Programme 'North Sweden'
Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
Stortorget 9 Box 32
S-201 20 Malmö
Programme Manager
Stefan  Larsson
Tel.: +46 8 681 91 00
E-mail.: programkontoret.skaneochblekinge@tillvaxtverket.se
Web: Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
Operational Programme 'Skåne-Blekinge'
Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
Fyrvallavägen 1, PO-Box 3034
S-831 03 Östersund
Tel.: +46 8 681 91 00
Fax.: +48 8 19 68 26
E-mail.: programkontoret.mellerstanorrland@tillvaxtverket.se
Programme manager
Per  Grängsjö
Web: Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)
Operational Programme 'Mid-North Sweden'

European Territorial Cooperation

Förvaltningsmyndighet för operativt program "Botnia-Atlantica"
Länsstyrelsen i Västerbotten
S-901 86 Umeå
Jenny  Bergkvist
Tel.: +46 90 10 73 29
Fax.: +46 90 12 17 67
E-mail.: jenny.bergkvist@botnia-atlantica.eu
Web: Botnia-Atlantica
Operational Programme 'Botnia - Atlantica'
Joint Technical Secretariat for sub-programme Kattegatt-Skagerrak
Box 10125
S-S-434 22 Kungsbacka
Niels  Boye
Tel.: +46 300 332 30
E-mail.: niels@interreg-oks.eu
Web: www.interreg-oks.eu
Operational Programme 'Öresund - Kattegat - Skagerrak'
Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket)
Stortorget 9, 3 tr
S-S-201 20 Malmö
Josefine  Majewski
Tel.: +46 8 681 9262
E-mail.: josefine.majewski@tillväxtverket.se
Operational Programme 'Öresund - Kattegat - Skagerrak'
The County Administrative Board of Jämtland (Länsstyrelsen i Jämtland)
S-831 86 Östersund
Anita  Sandell
Tel.: +46 63 14 60 95
Fax.: +46 63 14 62 60
E-mail.: anita.sandell@lansstyrelsen.se
Web: www.interreg-sverige-norge.com
Operational Programme 'Sweden - Norway'
The County Administrative Board of Norrbotten (Länsstyrelsen i Norrbotten)
Förvaltningsmyndighet för operativt program "Interreg IVA Nord"
Stationsgatan 5
S-971 86 Luleå
Veronica  Estling
Tel.: +46 920 96 125
E-mail.: veronica.estling@lansstyrelsen.se
Operational Programme 'North'
The County Administrative Board of Västerbotten (Länsstyrelsen i Västerbotten)
Storgatan 71 B
S-901 86 Umeå
Anneli  Nilsson
Tel.: +46 90 10 70 00
Fax.: +46 90 10 71 00
E-mail.: anneli.nilsson@lansstyrelsen.se
Web: Västerbotten county
Operational Programme 'Northern Periphery'

EU Regional Policy: Stay informed