EU:s solidaritetsfond

EU:s solidaritetsfond inrättades för att snabbt kunna ge stöd vid naturkatastrofer och hjälpa katastrofdrabbade områden. Fonden kom till efter de svåra översvämningarna i Centraleuropa sommaren 2002 och har under sina nio år hjälpt till vid 45 katastrofer i 23 olika länder i Europa. Det har handlat om översvämningar, skogsbränder, jordbävningar, stormar och torka. Fonden har hittills bidragit med mer än 2,4 miljarder euro.

Hur ansöker man?

Riktlinjer för ansökningar DOC : de en fr

För att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt är det bäst att direkt kontakta den ansvariga enheten på EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik (enhet D1).

Kontaktpersoner:

Europeiska kommissionen
generaldirektorat för regionalpolitik
enhet D1
Johannes Wachter
tfn: +32 2 296 65 15
Andrea Lamprecht
tfn: +32 2 298 10 68

Förenklad ansökningsblankett DOC : de en fr

Tröskelvärden för stöd (2011) DOC : en

Stödbeloppets storlek DOC : en

 

Mer information

När kan solidaritetsfonden hjälpa till?

Solidaritetsfonden kan ge ekonomiskt stöd till EU-länder och länder som förhandlar om medlemskap vid en större naturkatastrof. Med större katastrof menas att värdet av de direkta skadorna totalt sett överstiger 3 miljarder euro (2002 års prisnivå) eller 0,6 % av landets bruttonationalinkomst (det lägsta av de två beloppen gäller). Ett angränsande EU-land eller kandidatland som drabbats av samma katastrof kan också få hjälp, även om skadorna inte är så stora att de når upp till tröskelvärdet.

I undantagsfall kan fonden också utnyttjas vid en ovanligt svår regional katastrof som drabbar majoriteten av regionens invånare och som på ett allvarligt och bestående sätt påverkar levnadsvillkoren och den ekonomiska stabiliteten. Kommissionen bedömer i varje enskilt fall om stöd ska betalas ut.

Hur mycket pengar finns det?

Solidaritetsfonden har en årlig budget på 1 miljard euro. En fjärdedel av budgeten, eller 250 miljoner euro, måste finnas kvar den 1 oktober för eventuella hjälpinsatser i slutet av året. I undantagsfall kan medel tas från nästa års budget. För särskilt svåra regionala katastrofer avsätts 7,5 % av fondens årliga anslag (dvs. 75 miljoner euro).

Vilka insatser finansieras?

Fonden kan täcka en del av de drabbade ländernas offentliga utgifter för följande katastrofinsatser:

 • Omedelbart återställande av infrastruktur och utrustning för energi, dricksvatten, avloppssystem, transporter, telekommunikation, hälso- och sjukvård och utbildning.
 • Provisoriska bostäder och räddningsinsatser för att tillgodose den drabbade befolkningens akuta behov.
 • Omedelbara åtgärder för att säkra förebyggande infrastruktur (t.ex. skyddsvallar) och skydda kulturarvet.
 • Röjning av katastrofdrabbade områden, inklusive naturområden.

Solidaritetsfonden täcker inte alla kostnader i samband med naturkatastrofer. Den ska endast bidra till att täcka icke försäkringsbara skador och ersätter t.ex. inte privata förluster. Långsiktiga åtgärder – långsiktig återuppbyggnad, ekonomisk återhämtning och förebyggande åtgärder – kan också få stöd från andra fonder, t.ex. strukturfonderna och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vilka villkor gäller?

Ansökan måste skickas in till kommissionen senast 10 veckor efter de första skadorna. Kommissionen bedömer ansökan och kan sedan föreslå budgetmyndigheterna (Europaparlamentet och rådet) att frigöra medel från solidaritetsfonden och andra eventuella stödbelopp. Så snart pengarna är tillgängliga, och kommissionen och mottagarlandet har skrivit på en överenskommelse, betalas stödet ut i en enda utbetalning. Landet i fråga kan sedan använda pengarna till åtgärder retroaktivt från katastrofens första dag.

Det är mottagarlandet som ansvarar för hur bidraget används och samordnas med annan eventuell EU-finansiering. Belopp som inte har använts efter ett år ska betalas tillbaka.

Bakgrundsmaterial

Lagstiftning

Förslag till förordning

 • Förslag till förordning om inrättande av EU:s solidaritetsfond PDF en
 • Konsekvensbedömning – bilaga till förslaget (arbetsdokument) PDF en

Rapporter

 • EU:s solidaritetsfond – årsrapporter en
Pressmeddelanden
 • 23/03/2011 : Solidarity Fund: Commissioner Hahn announces €10.9 million in EU aid for flood damage in Czech Republic en fr de cs
 • 24/02/2011 : Solidarity Fund: Commission proposes €8.6 million for Slovenian and Croat regions hit by flooding en
 • 16/12/2010 : Commission approved over € 182 million euro financing for European Union Solidarity Fund assistance relating to flooding disasters of May-June 2010 en
 • 12/03/2010: President Barroso visits Madeira and expresses solidarity - Statement and Video
 • 04/03/2010: Commissioner Hahn to visit Madeira (Portugal) to express EU's solidarity towards victims of severe storms en
 • 03/03/2010: Commissioner Hahn to visit France in the wake of Storm Xynthia en
 • 20/11/2009: The EU grants Italy nearly half a billion euros: the largest ever amount under the Solidarity Fund en
 • 13/11/2009: Fonds de solidarité: la Commission et les autorités françaises signent l'accord pour le versement d'une aide de 109.4 millions d'euros suite à la tempête Klaus en
 • 23/07/2009: The Commission proposes granting 494 million euros to Italy to help cope with the aftermath of the Abruzzo earthquake en
 • 16/07/2009: Solidarity Fund: Commissioner Samecki announces €12 million in EU aid for flood damage in Romania en
 • 29/05/2009: European Union Solidarity Fund: the Commission proposes to grant aid of €109.4 million to France following Hurricane Klaus en
 • 29/05/2009: The European Union Solidarity Fund (EUSF) en
 • 13/05/2008: Commissioner Danuta Hübner meets Silvio Berlusconi and visits the Abruzzi earthquake zone en
 • 17/12/2008: Solidarity Fund: The EU grants aid of €13 million to Martinique and Guadeloupe in the aftermath of Hurricane Dean en
 • 11/11/2008: Solidarity Fund: EU provides EUR 8.25 million of aid for flood damage in Slovenia en
 • 24/10/2008: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 7.6 million aid for Cyprus following severe drought en
 • 10/09/2008: EU Solidarity Fund, Hurricane Dean: Commission proposes aid worth €12.8 million for Martinique, Guadeloupe en
 • 12/09/2007: The Commission adopts a new Communication on the outermost regions en
 • 11/09/2007: EU Solidarity Fund to provide aid for storm damage in Germany (€ 166.9 m) and La Réunion (€ 5.29 m) en
 • 31/08/2007: Danuta Hübner in Greece: "In view of the huge damage caused by the fires, the intervention of the European Solidarity Fund can help citizens and local economies" en
 • 20/02/2007: Commission proposes € 9.3 million of aid following flood disaster in Greece en
 • 20/04/2006: Commission to pay nearly € 1.3 million to support Estonia in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 11/04/2006: Commission to pay nearly € 9.5 million to support Latvia in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 22/03/2006: Kommissionen ger Sverige närmare 82 miljoner euro för att hantera sviterna av den svåra stormen 2005
 • 17/03/2006: Commission to pay € 379 thousand to support Lithuania in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 12/01/2006: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 20.35 million of aid following flood disasters in Bulgaria en
 • 08/11/2005: More than € 49 million to help Romania repair rail and roads damaged by floods en
 • 17/10/2005: €5.67 million to pay for emergency aid for storm damages PDF en
 • 26/08/2005: Commission stands ready to provide financial assistance to help Members States cope with the consequences of this summer’s natural disasters en
 • 22/08/2005: Kommissionen föreslår stöd på 93 miljoner euro ur EU: solidaritetsfond efter den svåra stormen i norra Europa
 • 06/06/2005: Slovak storms – new aid on the table en
 • 11/5/2004: Solidarity Fund: 19.625 million euros of aid for France en
 • 08/03/2004: Solidaritetsfonden: Kommissionen föreslår 21,9 miljoner euro i stöd till följd av naturkatastrofer i Malta, Frankrike och Spanien
 • 05/09/2003: Effects of the hot summer fr
 • 27/08/2003: Solidaritetsfonden: Kommissionen föreslår 31,6 miljoner euro i stöd till krisinsatser i samband med bränderna i Portugal
 • 16/07/2003: EU:s solidaritetsfond: Kommissionen föreslår 47,6 miljoner euro i stöd till de områden i Italien som drabbats av naturkatastrofer
 • 16/07/2003: EU:s solidaritetsfond: kommissionen föreslår stöd på 8,6 miljoner euro till spanska regioner som drabbats av "Prestige"-katastrofen
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: France receives € 21 million for floods in the Gard region en
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: € 444 million for German regions hit by flooding en
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: € 134 million for Austrian regions devastated by floods en
 • 09/12/2002: The European Commission and Kingdom of Spain in continuous contact on possibility of Community support en
 • 15/11/2002: Solidarity Fund: Council and Parliament support the Commission's proposal to allocate € 728 million to the German, Austrian, Czech and French regions hit by flooding en
 • 13/11/2002: Solidarity Fund: Commission proposes € 728 million for the German, Austrian, Czech and French regions hit by flooding en
 • 03/09/2002: Floods: Michel Barnier presents the Commission's response to the European Parliament en
 • 28/08/2002: European Commission's response to the flooding in Germany, Austria and certain candidate countries en
 • 15/08/2002: European Commission supports flood victims en

 

 

 

 

 

Senaste uppdatering: