Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) is opgericht om op natuurrampen te kunnen reageren en te laten zien dat Europa solidair is met de getroffen regio's. Het fonds kwam er als reactie op de ernstige overstromingen in zomer van 2002 in Midden-Europa. Negen jaar later is het al ingezet bij 45 rampen, waaronder overstromingen, bosbranden, aardbevingen, stormen en droogtes. Tot nu toe hebben 23 Europese landen steun gekregen, voor een bedrag van meer dan 2,4 miljard euro.

Hoe kunt u steun aanvragen?

Beknopte richtsnoeren voor het indienen van SFEU-steunaanvragen DOC : de en fr

Om de procedure zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt ten zeerste aanbevolen dat u bij het opstellen van de aanvraag rechtstreeks contact opneemt met DG Regionaal beleid.

Contactpersonen:

Europese Commissie
DG Regionaal Beleid
Eenheid D1
Johannes Wachter
tel.: +32 2 296 65 15
Andrea Lamprecht
tel: +32 2 298 10 68

Beknopt aanvraagformulier om een beroep te doen op het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) DOC : de en fr

Wanneer kunt het fonds inschakelen? (2011) DOC : en

Hoe wordt het steunbedrag bepaald? DOC : en

 

Meer informatie

In welke gevallen kan het SFEU steun verlenen?

Het SFEU kan bij ernstige natuurrampen financiële steun verlenen aan EU-landen en aan landen waarmee toetredingsonderhandelingen lopen, als de totale directe schade meer bedraagt dan 3 miljard euro (tegen de prijzen van 2002) of, indien dat bedrag lager is, meer dan 0,6% van het bruto nationaal inkomen van dat land. Naburige EU-landen of kandidaat-landen die door dezelfde ramp worden getroffen, kunnen ook steun krijgen, zelfs als zij die drempel niet halen.

Het fonds kan voorts in uitzonderlijke gevallen worden ingeschakeld bij regionale rampen die de meerderheid van de bevolking van een regio treffen en ernstige en duurzame gevolgen hebben voor de economische stabiliteit en de levensomstandigheden. De Commissie beoordeelt dergelijke dossiers geval per geval.

Met welke middelen?

Het SFEU beschikt over een jaarlijks budget van 1 miljard euro. Een kwart daarvan moet op 1 oktober van ieder jaar nog voorhanden zijn om de eventuele behoeften tot het einde van het jaar te kunnen dekken. In uitzonderlijke gevallen waarin de resterende middelen voor de rest van het jaar ontoereikend zijn, kan uit het budget voor het volgende jaar worden geput. Het jaarlijks beschikbare bedrag voor uitzonderlijke regionale rampen bedraagt 7,5% van het jaarlijkse budget (m.a.w. 75 miljoen euro).

Voor welke maatregelen?

Het fonds vult de inspanningen van de betrokken EU-landen aan voor de volgende noodmaatregelen inzake eerste levensbehoeften:

 • onmiddellijk herstel van de infrastructuur en installaties voor energie, drinkwater, afvalwater, telecommunicatie, vervoer, gezondheidszorg en onderwijs;
 • voorlopige huisvestingsmaatregelen en de inzet van hulpdiensten die zich op de onmiddellijke behoeften van de bevolking richten;
 • dringende preventieve voorzieningen en maatregelen ter bescherming van het culturele erfgoed;
 • opruimen en schoonmaken van de geteisterde gebieden, inclusief natuurgebieden.

Het SFEU is niet bedoeld om alle kosten van natuurrampen te dragen. Het vergoedt in principe alleen niet-verzekerbare schade en bijvoorbeeld geen schade van particulieren. Maatregelen op lange termijn (duurzame wederopbouw, economische omschakeling, preventie) kunnen in aanmerking komen voor steun via andere instrumenten, met name de Structuurfondsen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Volgens welke procedures?

De Commissie moet alle aanvragen binnen de tien weken na de eerste schade ontvangen. Zij beoordeelt de aanvraag en beslist of ze de begrotingsautoriteit (het Europees Parlement en de Raad) zal voorstellen om het SFEU in te zetten en welk steunbedrag nodig wordt geacht. De steun wordt, zodra de middelen beschikbaar zijn en de Commissie en het betrokken land een overeenkomst hebben gesloten, onmiddellijk en in één keer verleend. Zodra de steun is uitgekeerd kan de begunstigde staat noodmaatregelen vanaf de eerste dag van de ramp herfinancieren.

De begunstigde staat is verantwoordelijk voor de besteding van de steun en voor alle coördinatie tussen het SFEU en de andere financieringsbronnen. Alle na één jaar ongebruikte sommen moeten aan de Commissie worden teruggestort.

Documenten

Wetgeving

Wetgevingsvoorstel

 • Voorstel voor een verordening tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie - Brussel, 6.4.2005 - COM(2005) 108 definitief PDF en
 • Effectbeoordeling SEC(2005) 447 - Bijlage bij het voorstel voor een verordening COM(2005) 108 definitief PDF en

Verslagen

 • Jaarverslagen van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie en
Persberichten
 • 23/03/2011 : Solidarity Fund: Commissioner Hahn announces €10.9 million in EU aid for flood damage in Czech Republic en fr de cs
 • 24/02/2011 : Solidarity Fund: Commission proposes €8.6 million for Slovenian and Croat regions hit by flooding en
 • 16/12/2010 : Commission approved over € 182 million euro financing for European Union Solidarity Fund assistance relating to flooding disasters of May-June 2010 en
 • 12/03/2010: President Barroso visits Madeira and expresses solidarity - Statement and Video
 • 04/03/2010: Commissioner Hahn to visit Madeira (Portugal) to express EU's solidarity towards victims of severe storms en
 • 03/03/2010: Commissioner Hahn to visit France in the wake of Storm Xynthia en
 • 20/11/2009: The EU grants Italy nearly half a billion euros: the largest ever amount under the Solidarity Fund en
 • 13/11/2009: Fonds de solidarité: la Commission et les autorités françaises signent l'accord pour le versement d'une aide de 109.4 millions d'euros suite à la tempête Klaus en
 • 23/07/2009: The Commission proposes granting 494 million euros to Italy to help cope with the aftermath of the Abruzzo earthquake en
 • 16/07/2009: Solidarity Fund: Commissioner Samecki announces €12 million in EU aid for flood damage in Romania en
 • 29/05/2009: European Union Solidarity Fund: the Commission proposes to grant aid of €109.4 million to France following Hurricane Klaus en
 • 29/05/2009: The European Union Solidarity Fund (EUSF) en
 • 13/05/2008: Commissioner Danuta Hübner meets Silvio Berlusconi and visits the Abruzzi earthquake zone en
 • 17/12/2008: Solidarity Fund: The EU grants aid of €13 million to Martinique and Guadeloupe in the aftermath of Hurricane Dean en
 • 11/11/2008: Solidarity Fund: EU provides EUR 8.25 million of aid for flood damage in Slovenia en
 • 24/10/2008: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 7.6 million aid for Cyprus following severe drought en
 • 10/09/2008: EU Solidarity Fund, Hurricane Dean: Commission proposes aid worth €12.8 million for Martinique, Guadeloupe en
 • 12/09/2007: The Commission adopts a new Communication on the outermost regions en
 • 11/09/2007: EU Solidarity Fund to provide aid for storm damage in Germany (€ 166.9 m) and La Réunion (€ 5.29 m) en
 • 31/08/2007: Danuta Hübner in Greece: "In view of the huge damage caused by the fires, the intervention of the European Solidarity Fund can help citizens and local economies" en
 • 20/02/2007: Commission proposes € 9.3 million of aid following flood disaster in Greece en
 • 20/04/2006: Commission to pay nearly € 1.3 million to support Estonia in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 11/04/2006: Commission to pay nearly € 9.5 million to support Latvia in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 22/03/2006: Commission to pay nearly € 82 million to support Sweden in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 17/03/2006: Commission to pay € 379 thousand to support Lithuania in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 12/01/2006: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 20.35 million of aid following flood disasters in Bulgaria en
 • 08/11/2005: More than € 49 million to help Romania repair rail and roads damaged by floods en
 • 17/10/2005: €5.67 million to pay for emergency aid for storm damages PDF en
 • 26/08/2005: Commission stands ready to provide financial assistance to help Members States cope with the consequences of this summer’s natural disasters en
 • 22/08/2005: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 93 million of aid following storm disaster in Northern Europe en
 • 06/06/2005: Slovak storms – new aid on the table en
 • 11/05/2004: Solidarity Fund: 19.625 million euros of aid for France en
 • 08/03/2004: Solidariteitsfonds: de Commissie stelt voor EUR 21,9 miljoen uit te trekken voor maatregelen in verband met natuurrampen in Malta, Frankrijk en Spanje
 • 05/09/2003: Effects of the hot summer fr
 • 27/08/2003: Solidariteitsfonds: Commissie wil EUR 31,6 miljoen ter beschikking stellen voor noodmaatregelen na branden in Portugal
 • 16/07/2003: EU Solidarity Fund: Commission proposes EUR 47.6 million for Italian regions hit by natural disasters
 • 16/07/2003: Het Solidariteitsfonds van de EU: de Commissie stelt voor 8,6 miljoen euro toe te kennen voor de Spaanse regio's die zijn getroffen door de ramp met de Prestige
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: France receives € 21 million for floods in the Gard region en
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: € 444 million for German regions hit by flooding en
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: € 134 million for Austrian regions devastated by floods en
 • 09/12/2002: The European Commission and Kingdom of Spain in continuous contact on possibility of Community support en
 • 15/11/2002: Solidarity Fund: Council and Parliament support the Commission's proposal to allocate € 728 million to the German, Austrian, Czech and French regions hit by flooding en
 • 13/11/2002: Solidarity Fund: Commission proposes € 728 million for the German, Austrian, Czech and French regions hit by flooding en
 • 03/09/2002: Floods: Michel Barnier presents the Commission's response to the European Parliament en
 • 28/08/2002: European Commission's response to the flooding in Germany, Austria and certain candidate countries en
 • 15/08/2002: European Commission supports flood victims en

 

 

 

 

 

Laatste aanpassing: