Az Európai Unió Szolidaritási Alapja

Az Európai Unió Szolidaritási Alapját (European Union Solidarity Fund, EUSF) azért hozták létre, hogy a természeti katasztrófák esetén beavatkozzon, és a katasztrófasújtotta területek iránti európai szolidaritást kifejezésre juttassa. Az alap a 2002 nyarán Közép-Európát ért súlyos áradásokra válaszul jött létre. Az azóta eltelt kilenc év során 45 esetben járt el különféle katasztrófahelyzetekben: árvizek, erdőtüzek, földrengések, viharok és aszályok alkalmával. Ez idáig 23 európai ország kapott támogatást az alap forrásaiból 2,4 milliárd eurót meghaladó értékben.

A kérelmezés módja

Összefoglaló iránymutatások az Európai Unió Szolidaritási Alapjához benyújtandó  kérelmekhez DOC : de en fr

Kifejezetten javasoljuk, hogy – az eljárás meggyorsítása érdekében – a kérelmek elkészítéséért felelős szerv közvetlenül vegye fel a kapcsolatot a Regionális Politikai Főigazgatóság illetékes szolgálatával.

Kapcsolattartók:

Európai Bizottság
Regionális Politikai Főigazgatóság
D1 csoport
Johannes Wachter
telefonszám: +32 2 296 65 15
Andrea Lamprecht
telefonszám: +32 2 298 10 68

Az alap igénybevételére vonatkozó határértékek (2011) DOC : de en fr

Informācija par to, kādam jābūt katastrofas apjomam, lai lūgtu ESSF palīdzību (2010) DOC : en

A támogatás összegének meghatározása DOC : en

 

További információk

Milyen esetekben nyújt segítséget az Európai Unió Szolidaritási Alapja?

Az EUSF a tagállamoknak és a csatlakozási tárgyalásokat folytató országoknak nyújthat anyagi támogatást súlyos természeti katasztrófa esetén, ha a katasztrófa okozta közvetlen kár összértéke meghaladja a (2002-es árakon számított) 3 milliárd eurós összeget, illetve az ország bruttó nemzeti jövedelemének 0,6%-át (amennyiben ez utóbbi nem haladja meg a 3 milliárd eurót). Az egyazon katasztrófa által érintett szomszédos tagállam vagy csatlakozó ország szintén részesülhet támogatásban, akkor is, ha a kárösszeg nem éri el az alsó határértéket.

Kivételes esetben az alap forrásait olyan rendkívüli regionális katasztrófa esetén is igénybe lehet venni, amely az adott régióban élők többségének életére hatással van, továbbá komoly és tartós következményekkel jár a terület gazdasági stabilitása és az ott uralkodó életkörülmények szempontjából. Az ilyen jellegű katasztrófák esetében a támogatásról a Bizottság eseti alapon dönt.

Milyen költségvetésből?

Az EUSF éves költségvetése 1 milliárd eurót tesz ki. Az összeg negyedének az adott év október 1-jén még rendelkezésre kell állnia, hogy az év végéig esetlegesen felmerülő igényeket is ki lehessen elégíteni. Abban az esetben, ha az év hátralévő részére fennmaradó források nem elégségesek, kivételes jelleggel a hiányt pótolni lehet a következő évi költségvetés terhére. Az EUSF éves költségvetésének 7,5%-a (75 millió euró) áll rendelkezésre rendkívüli regionális katasztrófák esetére.

Milyen intézkedéseket támogat?

Az alap azokat a tagállami ráfordításokat egészíti ki, amelyek révén az érintett tagországok a következő létfontosságú sürgősségi intézkedéseket finanszírozzák:

 • az infrastruktúra, valamint az energiaellátás, ivóvízellátás és szennyvízgazdálkodás, távközlés, közlekedés, egészségügy és oktatás területén tevékenykedő létesítmények működésének azonnali helyreállítása;
 • átmeneti szállás és a segélyhívó szolgálatok működésének biztosítása a lakosság azonnali szükségleteinek kielégítése érdekében;
 • a megelőzést szolgáló infrastruktúra azonnali biztosítása, valamint a kulturális örökség megóvását célzó intézkedések meghozatala érdekében tett intézkedések;
 • a katasztrófa által sújtott területek, köztük a természeti övezetek megtisztítása.

Az Európai Unió Szolidaritási Alapját nem a természeti katasztrófákkal kapcsolatos költségek összességének fedezésére hozták létre. Az alap tevékenysége elvben csak olyan károkra korlátozódik, amelyekre nem lehet biztosítást kötni, ezért az egyének által elszenvedett kárra nem terjed ki. A hosszú távú intézkedésekre – tartós újjáépítés, gazdasági felzárkóztatás, megelőzés – egyéb más pénzalapokból is lehet támogatást kapni, például a strukturális alapokból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból.

Milyen eljárás alapján?

A támogatási kérelemnek az első káresemény bekövetkeztétől számított 10 héten belül kell beérkeznie a Bizottsághoz. A Bizottság a kérelmet elbírálja, és határoz arról, hogy a költségvetési hatóságnak (az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak) javaslatot tesz-e az EUSF forrásainak mozgósítására. Ha a javaslattétel mellett dönt, a Bizottság az indokoltnak ítélt támogatás összegét is meghatározza. Amint a források hozzáférhetővé válnak, a támogatás kifizetése – a Bizottság és a kedvezményezett ország közötti megállapodás aláírását követően – azonnal és egy összegben történik. A támogatás kifizetését követően az érintett állam a katasztrófa első napjától számítva újrafinanszírozhatja a sürgősségi intézkedéseket.

A kedvezményezett ország felel a támogatás felhasználásáért, valamint az EUSF és a többi finanszírozási forrás közötti egyeztetésért. Az egy év elteltével fel nem használt összegeket vissza kell fizetni a Bizottság részére.Dokumentumok

Jogszabályok

Regulējums

 • Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló rendelet (2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendelet, HL L 311.) PDF en
 • Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről (2002. november 21-ei 2002/1010/EK határozat) PDF en
 • A Bizottság közleménye (COM(2002) 481 végleges, 2002. augusztus 28 PDF en
 • SCADplus ismertető en

Rendeletjavaslat

 • Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról (EUSF) szóló rendeletre irányuló javaslat – Brüsszel, 2005.4.6. – COM(2005) 108 végleges PDF en
 • Hatásvizsgálat SEC(2005) 447 – A rendeletre irányuló javaslat (COM(2005) 108 végleges) melléklete PDF en

Jelentések

 • Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának éves jelentései en
Sajtóközlemények
 • 23/03/2011 : Solidarity Fund: Commissioner Hahn announces €10.9 million in EU aid for flood damage in Czech Republic en fr de cs
 • 24/02/2011 : Solidarity Fund: Commission proposes €8.6 million for Slovenian and Croat regions hit by flooding en
 • 16/12/2010 : Commission approved over € 182 million euro financing for European Union Solidarity Fund assistance relating to flooding disasters of May-June 2010 en
 • 12/03/2010: President Barroso visits Madeira and expresses solidarity - Statement and Video
 • 04/03/2010: Commissioner Hahn to visit Madeira (Portugal) to express EU's solidarity towards victims of severe storms en
 • 03/03/2010: Commissioner Hahn to visit France in the wake of Storm Xynthia en
 • 20/11/2009: The EU grants Italy nearly half a billion euros: the largest ever amount under the Solidarity Fund en
 • 13/11/2009: Fonds de solidarité: la Commission et les autorités françaises signent l'accord pour le versement d'une aide de 109.4 millions d'euros suite à la tempête Klaus en
 • 23/07/2009: The Commission proposes granting 494 million euros to Italy to help cope with the aftermath of the Abruzzo earthquake en
 • 16/07/2009: Solidarity Fund: Commissioner Samecki announces €12 million in EU aid for flood damage in Romania en
 • 29/05/2009: European Union Solidarity Fund: the Commission proposes to grant aid of €109.4 million to France following Hurricane Klaus en
 • 29/05/2009: The European Union Solidarity Fund (EUSF) en
 • 13/05/2008: Commissioner Danuta Hübner meets Silvio Berlusconi and visits the Abruzzi earthquake zone en
 • 17/12/2008: Solidarity Fund: The EU grants aid of €13 million to Martinique and Guadeloupe in the aftermath of Hurricane Dean en
 • 11/11/2008: Solidarity Fund: EU provides EUR 8.25 million of aid for flood damage in Slovenia en
 • 24/10/2008: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 7.6 million aid for Cyprus following severe drought en
 • 10/09/2008: EU Solidarity Fund, Hurricane Dean: Commission proposes aid worth €12.8 million for Martinique, Guadeloupe en
 • 12/09/2007: The Commission adopts a new Communication on the outermost regions en
 • 11/09/2007: EU Solidarity Fund to provide aid for storm damage in Germany (€ 166.9 m) and La Réunion (€ 5.29 m) en
 • 31/08/2007: Danuta Hübner in Greece: "In view of the huge damage caused by the fires, the intervention of the European Solidarity Fund can help citizens and local economies" en
 • 20/02/2007: Commission proposes € 9.3 million of aid following flood disaster in Greece en
 • 20/04/2006: Commission to pay nearly € 1.3 million to support Estonia in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 11/04/2006: Commission to pay nearly € 9.5 million to support Latvia in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 22/03/2006: Commission to pay nearly € 82 million to support Sweden in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 17/03/2006: Commission to pay € 379 thousand to support Lithuania in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 12/01/2006: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 20.35 million of aid following flood disasters in Bulgaria en
 • 08/11/2005: More than € 49 million to help Romania repair rail and roads damaged by floods en
 • 17/10/2005: €5.67 million to pay for emergency aid for storm damages PDF en
 • 26/08/2005: Commission stands ready to provide financial assistance to help Members States cope with the consequences of this summer’s natural disasters en
 • 22/08/2005: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 93 million of aid following storm disaster in Northern Europe en
 • 06/06/2005: Slovak storms – new aid on the table en
 • 11/5/2004: Solidarity Fund: 19.625 million euros of aid for France en
 • 08/03/2004: Solidarity Fund: Commission proposes EUR 21.9 million for measures related to natural disasters in Malta, France and Spain en
 • 05/09/2003: Effects of the hot summer fr
 • 27/08/2003: Solidarity Fund: Commission proposes EUR 31.6 million for fire-related emergency measures in Portugal en
 • 16/07/2003: EU Solidarity Fund: Commission proposes EUR 47.6 million for Italian regions hit by natural disasters en
 • 16/07/2003: EU Solidarity Fund: Commission proposes EUR 8.6 million for Spanish regions hit by "Prestige" disaster en
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: France receives € 21 million for floods in the Gard region en
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: € 444 million for German regions hit by flooding en
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: € 134 million for Austrian regions devastated by floods en
 • 09/12/2002: The European Commission and Kingdom of Spain in continuous contact on possibility of Community support en
 • 15/11/2002: Solidarity Fund: Council and Parliament support the Commission's proposal to allocate € 728 million to the German, Austrian, Czech and French regions hit by flooding en
 • 13/11/2002: Solidarity Fund: Commission proposes € 728 million for the German, Austrian, Czech and French regions hit by flooding en
 • 03/09/2002: Floods: Michel Barnier presents the Commission's response to the European Parliament en
 • 28/08/2002: European Commission's response to the flooding in Germany, Austria and certain candidate countries en
 • 15/08/2002: European Commission supports flood victims en

 

 

 

 

 

Utolsó frissítés: