EU's Solidaritetsfond

EU's Solidaritetsfond (EUSF) blev oprettet for at kunne reagere hurtigt på naturkatastrofer. Fonden blev oprettet i kølvandet på de alvorlige oversvømmelser i Centraleuropa i sommeren 2002. I de sidste ni år er fonden blevet brugt ved 45 katastrofer – lige fra oversvømmelser og skovbrande til jordskælv, storme og tørke. Indtil videre har 23 lande i Europa modtaget støtte på over 2,4 milliarder euro.

Ansøgninger

Retningslinjer for ansøgninger DOC : de en fr

Det anbefales på det kraftigste, at det organ, som skal udarbejde ansøgningen, tager direkte kontakt med det ansvarlige kontor i Generaldirektoratet for Regionalpolitik, så sagen kan behandles hurtigst muligt.

Kontaktpersoner:

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Regionalpolitik
Kontor D1
Johannes Wachter
tlf.: +32 2 296 65 15
Andrea Lamprecht
tlf.: +32 2 298 10 68

Foreløbigt ansøgningsskema DOC : de en fr

Tærskler for brug af fonden (2011) DOC : en

Fastsættelse af støttebeløb DOC : en

 

Flere oplysninger

Hvornår hjælper fonden?

Fonden kan yde finansiel støtte til EU-lande, og lande, der er i gang med optagelsesforhandlinger, ved større naturkatastrofer. De samlede skader skal dog overstige 3 milliarder euro (i 2002-priser) eller 0,6 % af landets bruttonationalprodukt (det laveste af de to tal er afgørende). Et naboland, der enten er med i EU eller har ansøgt om optagelse, og som er ramt af den samme katastrofe, kan også få støtte, selv om skadebeløbet ligger under tærsklen.

I undtagelsestilfælde kan fonden også tages i brug ved en ekstraordinær regional katastrofe, der rammer de fleste indbyggere i en region, og som har alvorlige og varige konsekvenser for den økonomiske stabilitet og levevilkårene i regionen. Sådanne sager vurderes individuelt af Kommissionen.

Med hvor meget?

Fondens årlige budget er på 1 milliard euro. En fjerdedel af beløbet skal stadig være til rådighed den 1. oktober hvert år, så der er en reserve til eventuelle behov resten af året. I undtagelsestilfælde og hvis midlerne for resten af året ikke slår til, kan et underskud dækkes af budgettet for det efterfølgende år. Det beløb, der er til rådighed for ekstraordinære katastrofer, er 7,5 % af fondens årlige budget eller 75 millioner euro.

Til hvilke formål?

Fonden skal hjælpe de berørte lande med deres indsats og dække en del af deres offentlige udgifter, så en række nødvendige nødhjælpsoperationer kan gennemføres:

 • omgående udbedring af infrastruktur og faciliteter inden for energi, drikkevand, spildevand, transport, telekommunikation, sundhed og undervisning
 • midlertidig indkvartering og nødhjælp for at dække befolkningens umiddelbare behov
 • omgående sikring af forebyggende infrastruktur og tiltag for at beskytte kulturarven
 • rensning af katastroferamte områder, herunder naturområder.
 • Fonden er ikke oprettet for at kunne dække alle udgifter ved naturkatastrofer. Den dækker i princippet kun skader, der ikke kan forsikres, og giver f.eks. ikke erstatning for private tab.

Desuden kan langfristede initiativer ? varig genopbygning, økonomisk udvikling og forebyggende arbejde ? være berettiget til støtte fra andre instrumenter, især strukturfondene og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Hvordan foregår det?

Kommissionen skal have modtaget eventuelle ansøgninger senest 10 uger efter den første skade. Kommissionen vurderer ansøgningerne og afgør både, om den skal bede budgetmyndigheden (Europa-Parlamentet og Rådet) aktivere fonden, og hvor meget støtte der er nødvendig. Så snart midlerne er stillet til rådighed, betales hele støtten omgående, efter der er underskrevet en aftale mellem Kommissionen og modtagerlandet. Når støtten er udbetalt, kan landet genfinansiere nødhjælpsarbejdet fra begyndelsen af katastrofen.

Modtagerlandet har ansvaret for at bruge støtten og eventuel koordinering mellem fonden og andre støttekilder. Beløb, der ikke er anvendt, skal tilbagebetales til Kommissionen inden for ét år.

Dokumenter

Lovgivning

Forslag til forordning

 • Forslag til forordning om oprettelse af EU's Solidaritetsfond, KOM(2005) 108 endelig af 6. april 2005 PDF en
 • Konsekvensanalyse SEK(2005) 447 - bilag til forslaget til forordning KOM(2005) 108 endelig PDF en

Rapporter og beretninger

 • Årsberetninger fra EU's Solidaritetsfond en
Pressemeddelelser
 • 23/03/2011 : Solidarity Fund: Commissioner Hahn announces €10.9 million in EU aid for flood damage in Czech Republic en fr de cs
 • 24/02/2011 : Solidarity Fund: Commission proposes €8.6 million for Slovenian and Croat regions hit by flooding en
 • 16/12/2010 : Commission approved over € 182 million euro financing for European Union Solidarity Fund assistance relating to flooding disasters of May-June 2010 en
 • 12/03/2010: President Barroso visits Madeira and expresses solidarity - Statement and Video
 • 04/03/2010: Commissioner Hahn to visit Madeira (Portugal) to express EU's solidarity towards victims of severe storms en
 • 03/03/2010: Commissioner Hahn to visit France in the wake of Storm Xynthia en
 • 20/11/2009: The EU grants Italy nearly half a billion euros: the largest ever amount under the Solidarity Fund en
 • 13/11/2009: Fonds de solidarité: la Commission et les autorités françaises signent l'accord pour le versement d'une aide de 109.4 millions d'euros suite à la tempête Klaus en
 • 23/07/2009: The Commission proposes granting 494 million euros to Italy to help cope with the aftermath of the Abruzzo earthquake en
 • 16/07/2009: Solidarity Fund: Commissioner Samecki announces €12 million in EU aid for flood damage in Romania en
 • 29/05/2009: European Union Solidarity Fund: the Commission proposes to grant aid of €109.4 million to France following Hurricane Klaus en
 • 29/05/2009: The European Union Solidarity Fund (EUSF) en
 • 13/05/2008: Commissioner Danuta Hübner meets Silvio Berlusconi and visits the Abruzzi earthquake zone en
 • 17/12/2008: Solidarity Fund: The EU grants aid of €13 million to Martinique and Guadeloupe in the aftermath of Hurricane Dean en
 • 11/11/2008: Solidarity Fund: EU provides EUR 8.25 million of aid for flood damage in Slovenia en
 • 24/10/2008: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 7.6 million aid for Cyprus following severe drought en
 • 10/09/2008: EU Solidarity Fund, Hurricane Dean: Commission proposes aid worth €12.8 million for Martinique, Guadeloupe en
 • 12/09/2007: The Commission adopts a new Communication on the outermost regions en
 • 11/09/2007: EU Solidarity Fund to provide aid for storm damage in Germany (€ 166.9 m) and La Réunion (€ 5.29 m) en
 • 31/08/2007: Danuta Hübner in Greece: "In view of the huge damage caused by the fires, the intervention of the European Solidarity Fund can help citizens and local economies" en
 • 20/02/2007: Commission proposes € 9.3 million of aid following flood disaster in Greece en
 • 20/04/2006: Commission to pay nearly € 1.3 million to support Estonia in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 11/04/2006: Commission to pay nearly € 9.5 million to support Latvia in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 22/03/2006: Commission to pay nearly € 82 million to support Sweden in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 17/03/2006: Commission to pay € 379 thousand to support Lithuania in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 12/01/2006: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 20.35 million of aid following flood disasters in Bulgaria en
 • 08/11/2005: More than € 49 million to help Romania repair rail and roads damaged by floods en
 • 17/10/2005: €5.67 million to pay for emergency aid for storm damages PDF en
 • 26/08/2005: Commission stands ready to provide financial assistance to help Members States cope with the consequences of this summer’s natural disasters en
 • 22/08/2005: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 93 million of aid following storm disaster in Northern Europe en
 • 06/06/2005: Slovak storms – new aid on the table en
 • 11/5/2004: Solidarity Fund: 19.625 million euros of aid for France en
 • 08/03/2004: Solidaritetsfonden: Kommissionen foreslår 21,9 mio. EUR i støtte til foranstaltninger i forbindelse med naturkatastrofer i Malta, Frankrig og Spanien
 • 05/09/2003: Effects of the hot summer fr
 • 27/08/2003: Solidaritetsfonden: Kommissionen foreslår at der ydes 31,6 millioner EUR til dækning af nødforanstaltninger i forbindelse med skovbrandene i Portugal
 • 16/07/2003: EU-Solidaritetsfonden: Kommissionen foreslår 47,6 mio. EUR i støtte til de italienske regioner, der har været ramt af naturkatastrofer
 • 16/07/2003: EU-Solidaritetsfonden: Kommissionen foreslår 8,6 mio. EUR i støtte til de spanske regioner, der blev ramt af "Prestige"-katastrofen
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: France receives € 21 million for floods in the Gard region en
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: € 444 million for German regions hit by flooding en
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: € 134 million for Austrian regions devastated by floods en
 • 09/12/2002: The European Commission and Kingdom of Spain in continuous contact on possibility of Community support en
 • 15/11/2002: Solidarity Fund: Council and Parliament support the Commission's proposal to allocate € 728 million to the German, Austrian, Czech and French regions hit by flooding en
 • 13/11/2002: Solidarity Fund: Commission proposes € 728 million for the German, Austrian, Czech and French regions hit by flooding en
 • 03/09/2002: Michel Barnier: La réponse communautaire aux inondations en Allemagne, Autriche et dans plusieurs pays candidats Parlement Européen Strasbourg, le 3 septembre 2002 en
 • 28/08/2002: European Commission's response to the flooding in Germany, Austria and certain candidate countries en
 • 15/08/2002: European Commission supports flood victims en

 

 

 

 

 

Seneste opdatering: