Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare (IAP)

Începând din ianuarie 2007, Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare (IAP) înlocuieşte o serie de programe şi instrumente financiare comunitare destinate ţărilor candidate sau ţărilor potenţial candidate la aderare, şi anume programele PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS şi instrumentul financiar pentru Turcia.

Domeniile de intervenţie ale Instrumentului pentru Asistenţă de Preaderare (IAP) cuprind cinci componente:

  1. ajutor pentru tranziţie şi consolidarea instituţiilor;
  2. cooperare transfrontalieră (cu statele membre ale UE şi celelalte ţări eligibile pentru IPA);
  3. dezvoltare regională (transport, mediu şi dezvoltare economică);
  4. dezvoltarea resurselor umane (consolidarea capitalului uman şi combaterea excluziunii);
  5. dezvoltare rurală.

Ţările beneficiare IPA sunt repartizate în două categorii:

  • ţările candidatela aderare (Croaţia, Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) care sunt eligibile pentru cele cinci componente ale IPA;
  • ţările potenţial candidate din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia şi Kosovo în baza Rezoluţiei nr.1244/99 a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite).

map Croatia Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey

Ultima actualizare: