Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA)

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) korvaa tammikuusta 2007 joukon ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokasmaille tarkoitettuja EU-ohjelmia ja rahoitusvälineitä. Niitä ovat olleet Phare, Phare CBS, Ispa, Sapard, Cards ja Turkkia koskeva rahoitusväline.

IPA:sta voidaan maksaa tukea seuraaville osa-alueille:

  1. siirtymäkauden tuki ja instituutioiden kehittäminen,
  2. rajatylittävä yhteistyö (EU:n jäsenvaltioiden ja muiden IPA-tukeen oikeutettujen maiden kanssa),
  3. alueiden kehittäminen (liikenne, ympäristö ja taloudellinen kehitys),
  4. henkilöresurssit (inhimillisen pääoman lisääminen ja syrjäytymisen torjunta),
  5. maaseudun kehittäminen.

IPA-tukea saavat maat jaetaan kahteen luokkaan:

  • ehdokasmaat (Kroatia, Turkki ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia), jotka voivat saada tukea IPA:n kaikille viidelle osa-alueelle,
  • Länsi-Balkanin alueeseen kuuluvat mahdolliset ehdokasmaat (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia ja Kosovo (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 mukaisesti)), jotka voivat saada tukea vain osa-alueille 1 ja 2.

map Croatia Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey

Uusin päivitys: