Ühinemiseelse abi rahastamisvahend

Alates jaanuarist 2007 asendatakse ühinemiseelse abi rahastamisvahendiga kandidaatriikide või võimalike kandidaatriikide puhul ette nähtud ühenduse programmid ja rahastamisvahendid: PHARE, PHARE piiriülene koostöö, ISPA, SAPARD, CARDS ning Türgile ettenähtud rahastamisvahend.

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend koosneb viiest osast:

  1. üleminek ja institutsioonide väljaarendamine;
  2. piiriülene koostöö (ELi liikmesriikide ning muude riikidega, kes on ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raames abikõlblikud);
  3. regionaalareng (transport, keskkond ja majandusareng);
  4. tööjõud (inimkapitali tugevdamine ja võitlus tõrjutusega);
  5. maaelu areng.

Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raames toetust saavad riigid on jaotatud kahte kategooriasse:

  • kandidaatriigid (Horvaatia, Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik), kes vastavad ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raames toetuse saamise tingimustele;
  • Lääne-Balkani piirkonna võimalikud kandidaatriigid (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia ja Kosovo ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244/99 alusel), kes on abikõlblikud ainult ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kahe esimese osa puhul.

map Croatia Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey

Viimati muudetud: