Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Syftet med europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) är att underlätta och främja samarbete över gränserna, mellan flera länder och mellan regioner. I motsats till de mekanismer som styrde detta slag av samarbete fram till 2007 är en EGTS-gruppering en juridisk person med egen rättskapacitet. Grupperingen kan därför köpa och sälja varor samt anställa personal.

En gruppering kan bildas av

Det nya med dessa grupperingar är att de tillåter olika medlemsländers myndigheter att agera som grupp utan att man först behöver underteckna ett internationellt avtal som har ratificerats av de nationella parlamenten. Ett organ måste dock först be sitt medlemsland om tillstånd för att kunna bli medlem.

För tolkning och tillämpning av ett EGTS-avtal gäller lagstiftningen i det land där grupperingen har sitt registrerade säte.

I avtalet anges bland annat följande:

Mer information:

- hittar du i förordningen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (PDF, 114KB).
- Regionkommittén
- INTERACT EGTC
- (19/06/2008) European Grouping of Territorial Cooperation: Conference puts spotlight on new tool to help regions team up for projects across borders de en fr pl