Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială

Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială (GECT) este destinată să faciliteze şi să promoveze cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi interregională. Spre deosebire de structurile care gestionau acest tip de cooperare până în anul 2007, GECT are personalitate şi capacitate juridică. Prin urmare, poate dobândi şi vinde bunuri sau angaja personal.

Pot fi membri ai unui GECT:

Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială (GECT) este o „premieră” în sensul că facilitează existenţa unei grupări între colectivităţile din diferite state membre fără semnarea prealabilă a unui acord internaţional ratificat de către parlamentele naţionale. Cu toate acestea, statele membre trebuie să-şi exprime acordul în ceea ce priveşte participarea membrilor GECT pe teritoriile lor.

Dreptul aplicabil pentru interpretarea şi aplicarea convenţiei unei GECT este cel al statului membru în care GECT îşi are sediul.

Convenţia unei GECT precizează, în special:

Pentru informaţii suplimentare:
- a se vedea Regulamentul privind Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială (GECT) (PDF, 115KB).
- Comitetul Regiunilor
- INTERACT EGTC
- (19/06/2008) European Grouping of Territorial Cooperation: Conference puts spotlight on new tool to help regions team up for projects across borders de en fr pl