Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus

Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse eesmärk on edendada piiriülest, riikide ja piirkondade koostööd. Erinevalt varasematest üksustest, mille kaudu korraldati kuni 2007. aastani asjaomast koostööd, on Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus õigusvõimeline. Seega saab ta varasid osta ja müüa ning inimesi tööle võtta.

Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse liikmeks saavad olla:

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus on esimene omalaadne ühendus, millega eri liikmesriikide ametiasutused võivad ühineda, ilma et liikmesriikide parlamendid peaksid enne seda ratifitseerima rahvusvahelise lepingu. Liikmesriigid peavad andma heakskiidu oma riigi territooriumil tegutsevate liikmete osalemiseks.

Kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamise suhtes kohaldatakse Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse asukohaliikmesriigi õigusakte.

Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse kokkuleppes täpsustatakse:

Lisateabe saamiseks lugege palun:
- määrust Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse kohta (PDF, 136KB).
- Regioonide komitee
- INTERACT EGTC
- (19/06/2008) European Grouping of Territorial Cooperation: Conference puts spotlight on new tool to help regions team up for projects across borders de en fr pl