Europeiska socialfonden

Syftet med Europeiska socialfonden (ESF) är att skapa fler och bättre arbetstillfällen i EU. ESF bidrar till att förverkliga konvergensmålet och målet ”regional konkurrenskraft och sysselsättning”.

ESF ger stöd till nationella åtgärder på följande områden:

Mer information hittar du i förordningen om ESF (PDF, 121KB) och på ESF:s webbplats.

Telecentre for immigrants (Belgium)
Telecentre for immigrants (Belgium)