Európsky sociálny fond (ESF)

Cieľom ESF je zvýšiť zamestnanosť a pracovné príležitosti v Európskej únii. Poskytuje pomoc v rámci cieľov „konvergencia“ a „územná konkurencieschopnosť a zamestnanosť“.

ESF podporuje činnosť štátov v týchto oblastiach:

Viac informácií nájdete v nariadení Európskeho sociálneho fondu (PDF, 263KB) a na stránke ESF.

Telecentre for immigrants (Belgium)
Telecentre for immigrants (Belgium)