Fondul Social European (FSE)

Fondul Social European (FSE) este destinat să îmbunătăţească calitatea locurilor de muncă şi posibilităţile de ocupare a forţei de muncă în Uniunea Europeană. Acesta intervine în cadrul obiectivelor „Convergenţă” şi „Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă”.

FSE sprijină acţiunile statelor în următoarele domenii:

Pentru informaţii suplimentare, a se vedea Regulamentul privind Fondul Social European (PDF, 121KB) şi site-ul internet al Fondului Social European.

Telecentre for immigrants (Belgium)
Telecentre for immigrants (Belgium)