Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Celem EFS jest poprawa miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej. EFS działa w ramach celów Konwergencja oraz Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach.

EFS wspiera działania państwa w następujących dziedzinach:

Więcej informacji: patrz przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF, 245KB) i patrz strona EFS

Telecentrum dla imigrantów (Belgia)
Telecentrum dla imigrantów (Belgia)