Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het ESF wil de werkgelegenheid en de kansen op werk in de Europese Unie verbeteren. Het fonds verleent steun in het kader van de convergentiedoelstelling en de doelstelling "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid".

ESF-steun is bestemd voor activiteiten van de lidstaten op de volgende gebieden:

Meer informatie leest u in de ESF-verordening (PDF, 124KB) en op de ESF-website.

Telecentre for immigrants (Belgium)
Telecentre for immigrants (Belgium)