Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE)

L-FSE jaħseb biex itejjeb l-impjiegi u l-possibiltajiet ta’ impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Jintervjeni fil-qafas ta’ l-għanijiet tal-“konverġenza” u l-“kompetittività reġjonali u l-impjiegi”.

L-FSE jappoġġja l-azzjonijiet ta’ l-Istati fl-oqsma li ġejjin:

Għal aktar tagħrif, ara r-Regolament tal-Fond Soċjali Ewropew (PDF, 226KB) u s-sit ta’ l-FSE.

Telecentre for immigrants (Belgium)
Telecentre for immigrants (Belgium)