Eiropas Sociālais fonds (ESF)

ESF mērķis ir uzlabot nodarbinātību un nodarbinātības iespējas Eiropas Savienībā. Tas darbojas atbilstīgi mērķiem "konverģence" un "reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība".

ESF atbalsta valstu darbības šādās jomās:

Papildu informācijai skatīt Eiropas Sociālā fonda noteikumus (PDF, 253KB) un ESF tīmekļa vietni.

Telecentre for immigrants (Belgium)
Telecentre for immigrants (Belgium)