Europos socialinis fondas (ESF)

ESF paskirtis – didinti Europos Sąjungoje užimtumą ir galimybes įsidarbinti. ESF veikla yra susijusi su konvergencijos bei regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslais.

ESF remia valstybių narių veiklą, kuria siekiama:

Daugiau apie tai: žr. Europos socialinio fondo reglamentą (PDF, 292KB) ir ESF tinklavietę.

Telecentre for immigrants (Belgium)
Telecentre for immigrants (Belgium)