Euroopa Sotsiaalfond

TEuroopa Sotsiaalfondi eesmärk on suurendada tööhõivet ja töövõimalusi Euroopa Liidus. Fond lähtub oma tegevuses lähenemise ja piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärkidest.

Euroopa Sotsiaalfondi kaudu toetatakse liikmesriikide tegevust järgmistes tegevusvaldkondades:

Lisateabe saamiseks lugege palun määrust Euroopa Sotsiaalfondi kohta (PDF, 118KB) ja külastage Euroopa Sotsiaalfondi veebisaiti.

Telecentre for immigrants (Belgium)
Telecentre for immigrants (Belgium)