Evropský sociální fond (ESF)

Cílem Evropského sociálního fondu je zvýšení zaměstnanosti a rozšíření pracovních příležitostí v Evropské unii. Fond poskytuje prostředky v rámci cílů „konvergence“ a „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“.

ESF podporuje činnost členských států v těchto oblastech:

Více informací viz nařízení o Evropském sociálním fondu (PDF, 269KB) a internetové stránky ESF.

Telecentre for immigrants (Belgium)
Telecentre for immigrants (Belgium)