Европейският социален фонд (ЕСФ)

има за цел да подобри трудовата заетост и възможностите за работа в Европейския съюз. Той се задейства в рамката на целите „сближаване” и „регионална конкурентоспособност и заетост”.

ЕСФ оказва помощ на действията на държавите в следните области:

За повече информация вж. регламента за Европейския социален фонд (PDF, 121KB) и регламента за Европейския социален фонд и интернет страницата на ЕСФ.

Telecentre for immigrants (Belgium)
Telecentre for immigrants (Belgium)