Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het EFRO draagt bij aan de economische en sociale cohesie in de Europese Unie door regionale verschillen weg te werken. Kort samengevat financiert het EFRO:

Het EFRO kan steun verlenen in het kader van alle drie de nieuwe doelstellingen van het regionaal beleid:

Convergentie

EFRO-steun voor regio's van de convergentiedoelstelling is vooral bedoeld voor modernisering en diversifiëring van economische structuren en het behouden of scheppen van duurzame werkgelegenheid. De door het EFRO gefinancierde activiteiten hebben betrekking op:

 • onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO);
 • innovatie en ondernemingsgeest;
 • informatiemaatschappij;
 • milieu;
 • risicopreventie;
 • toerisme;
 • cultuur;
 • vervoer;
 • energie;
 • onderwijs;
 • gezondheid.

Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid

De prioriteiten voor deze doelstelling volgen drie hoofdlijnen:

 • innovatie en kenniseconomie: verbetering van de regionale mogelijkheden op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling, stimulering van innovatie en ondernemingsgeest, en betere financial engineering, met name voor bedrijven die actief zijn in de kenniseconomie;
 • milieu en risicopreventie: sanering van verontreinigde terreinen, bevordering van energie-efficiëntie, schoon openbaar stadsvervoer en ontwikkeling van plannen om natuurlijke en technologische risico's te voorkomen en beheersen;
 • vervoer en telecommunicatie met een algemeen economisch belang.

Europese territoriale samenwerking

Bij de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" en is EFRO-steun vooral bestemd voor:

 • ontwikkeling van grensoverschrijdende economische en sociale activiteiten;
 • totstandbrenging en ontwikkeling van transnationale samenwerking, waaronder bilaterale samenwerking tussen maritieme regio's;
 • verhoging van de doeltreffendheid van het regionaal beleid door meer interregionale samenwerking, netwerken en uitwisseling van ervaringen tussen regionale en plaatselijke autoriteiten.

Territoriale bijzonderheden

Het EFRO besteedt veel aandacht aan de specifieke eigenschappen van iedere regio. Het zoekt naar oplossingen voor de economische, milieutechnische en sociale problemen in de steden. Gebieden met een natuurlijke of geografische handicap (eilandregio's, berggebieden of dunbevolkte gebieden) krijgen een voorkeursbehandeling. Ook de ultraperifere regio's krijgen specifieke steun van het EFRO om de problemen in verband met hun afgelegen ligging te compenseren.

Meer informatie kunt u vinden in de verordening

Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)
Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)