Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)

Az ERFA célja, hogy a régiók között mutatkozó egyenlőtlenségek kiküszöbölésével erősítse az Európai Unió gazdasági és társadalmi kohézióját. Ennek érdekében az ERFA:

Az ERFA-támogatás a regionális politika három célkitűzésére irányul, melyek az alábbiak:

Konvergencia

A „konvergencia” célkitűzés támogatásaira jogosult régiókban az ERFA főként a gazdasági szerkezet modernizálását és változatosabbá tételét, valamint fenntartható munkahelyek megőrzését és újak létrehozását segíti elő. Az ERFA a következő területeken megvalósuló kezdeményezéseket támogatja:

 • kutatás és technológiafejlesztés (KTF);
 • innováció és a vállalkozói szellem fellendítése;
 • információs társadalom;
 • környezetvédelem;
 • kockázatok megelőzése;
 • idegenforgalom;
 • kultúra;
 • közlekedés;
 • energetika;
 • oktatás;
 • egészségügy.

Regionális versenyképesség és foglalkoztatás

A „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés prioritásai az alábbi három pillér köré rendeződnek:

 • innováció és tudásalapú gazdaság: a régiók kutatási és technológiafejlesztési kapacitásának erősítése, az innováció ösztönzése és a vállalkozói szellem fellendítése, pénzügyi tervezési eszközök szerepének erősítése a tudásalapú gazdaság térnyeréséhez hozzájáruló vállalkozások finanszírozásában;
 • környezetvédelem és a kockázatok megelőzése: a szennyezett területek rehabilitációja, az energiafelhasználás hatékonyabbá tétele, a környezetkímélő városi tömegközlekedés népszerűsítése, illetve olyan tervek kidolgozásának támogatása, melyek a természeti és a technológiából fakadó kockázatok megelőzésére és kezelésére irányulnak;
 • hozzáférés az általános gazdasági érdekű szállítási és távközlési szolgáltatásokhoz.

Európai területi együttműködés

Az „európai területi együttműködés”en célkitűzésen belül az ERFA három prioritást támogat:

 • a határokon átnyúló gazdasági és szociális tevékenység fejlesztését;
 • a transznacionális együttműködés megteremtését és fejlesztését, ideértve a tengeri régiók közötti kétoldali együttműködést;
 • a regionális politika hatékonyabbá tételét a régiók közötti együttműködés népszerűsítése révén, valamint olyan hálózatok létrehozásával, melyek a regionális és helyi hatóságok tapasztalatainak kicserélését biztosítják.

Területi sajátosságok

Az ERFA ezenfelül különös hangsúlyt fektet a területi sajátosságokra. Az ERFA igyekszik a városokban jelentkező gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi problémákat is orvosolni. A földrajzi és természeti hátrányokkal küzdő területek (szigeten vagy hegyek közt található, illetve gyéren lakott régiók) különleges elbánásban részesülnek. Az ERFA a legkülső régiókról is gondoskodik: speciális támogatási formával segít ellensúlyozni a távoli fekvésükből fakadó hátrányokat.

További információ:

Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)
Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)