BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING - Voor de informatie op deze site gelden eenclausule van niet-aansprakelijkheiden een verklaring betreffende het auteursrecht
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossarium | Zoeken | Contact | Mailing lists 

2007-2013: voorbereiding van de nieuwe generatie programma’s van de Structuurfondsen

 

Aangezien de huidige programmeringsperiode van de structurele fondsen en instrumenten in december 2006 afloopt, zijn de Commissie, de lidstaten en de regio’s bezig met de voorbereiding van de nieuwe programmeringsperiode 2007-2013. Deze site bevat belangrijke gegevens en documenten die de verschillende actoren daarbij kunnen helpen, de onderlinge uitwisseling tussen hen kunnen vergemakkelijken en het grote publiek kunnen informeren over de geboekte vorderingen.

Mocht u vragen hebben of een bijdrage willen leveren aan dit proces, neemt u dan vooral contact op met het DG Regionaal beleid.

31 October 2006 Innovation in the national strategic reference frameworks (working document)
20 October 2006
Publication of the national facsheets about eligible regions and financial allocation for 2007-2013

06 October 2006 Innovative strategies and actions: Results from 15 years of Regional Experimentation
6 September 2006
Publication of the decisions on indicative allocation of the funds and eligible regions
31 July 2006 Publication of the Structural Funds Regulations 2007-2013
13 July 2006 The Community Strategic Guidelines on Cohesion 2007-2013, proposal for a Council Decision
12 June 2006 Fourth progress report on economic and social cohesion
30 May 2006 Regional policy commissioner Danuta Hübner, European Investment Bank president Philippe Maystadt and the heads of the other financial institutions involved signed the memoranda of understanding in Brussels for three new joint cohesion policy initiatives, for investment, growth and jobs in the Member States and regions. The three initiatives are JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions), JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) and JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas).
11 May 2006 Following the agreement on the Structural Funds regulations' package by the Council on 5 May, the five regulations are now available in all Community languages. The vote by the EP is expected for beginning of July and the publication in the Official Journal of the EU for 20 July. In the meantime the draft version are accessible here.
Users may select the language they wish by scrolling menu and to put in the correct document number into the field "document number": The document numbers for the different regulations are: General Regulation: 8750/06; European Regional Development Fund: 8751/06; Cohesion Fund: 8749/06; European Social Fund: 8752/06; European Grouping for Territorial Cooperation: 8754/06. Please then click "Search now" and open the document by clicking on "pdf".
January 2006

After the European Council's Agreement on the Financial Perspectives: Putting EU Cohesion Policy into practice 2007-2013

15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 July 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 
-