Tio frågor och svar om sammanhållningspolitiken

Svar

6. Vilka områden omfattas av strukturfonderna?

I förordningarna om strukturfonderna fastställs vilka utgiftskategorier som är stödberättigade. När medlemsländerna och regionerna förbereder de operativa programmen, beslutar de hur de tilldelade medlen ska fördelas på olika huvudteman.

Strukturfonderna täcker en lång rad områden: forskning och teknisk utveckling, informationssamhället, företagsstöd, infrastruktur (transport, telekommunikation, hälsa, utbildning), energi, förebyggande av risker, miljö, sysselsättning, utbildningsstöd, turism, kultur osv.

Prioriteringar i din region.