10 vprašanj o kohezijski politiki

Odgovor

6. Na katerih področjih se dodeljujejo sredstva strukturnih skladov?

V uredbah o strukturnih skladih so opredeljene kategorije „upravičenih“ izdatkov, ki so navedeni na seznamu. Države članice in regije pripravijo operativne programe in določijo, kako nameravajo razdeliti sredstva, ki so jim bila dodeljena za glavna področja.

Strukturni skladi so namenjeni številnim področjem: tehnološke raziskave in razvoj, informacijska družba, pomoč podjetjem, razvoj infrastrukture (promet, telekomunikacije, zdravje, izobraževanje), energija, preprečevanje tveganja, okolje, zaposlovanje, usposabljanje, turizem, kultura …

Katere so prednostne naloge vaše regije?