10 întrebări privind Politica de coeziune

Răspuns

6. Care sunt domeniile de acţiune ale fondurilor structurale?

Reglementările privind fondurile structurale definesc categoriile de cheltuieli „eligibile”, a căror listă este prezentată în continuare. După elaborarea programelor operaţionale, statele membre şi regiunile au stabilit modalitatea de repartizare a sumelor care le-au fost alocate, în funcţie de temele principale.

Acţiunea fondurilor structurale vizează numeroase domenii: cercetare şi dezvoltare tehnologică, societate informaţională, sprijin pentru întreprinderi, dezvoltarea infrastructurii (transport, telecomunicaţii, sănătate, educaţie), energie, prevenirea riscurilor, mediu, măsuri pentru ocuparea forţei de muncă, ajutor pentru formare, turism, cultură…

Consultaţi axele prioritare alese de regiunea dumneavoastră.