10 otázek o politice soudržnosti

Odpověď

6. Jaké jsou oblasti působnosti strukturálních fondů?

Nařízení o strukturálních fondech definují kategorie výdajů, na něž lze čerpat podporu. Jejich seznam najdete zde. Členské státy a regiony při přípravě operačních programů stanovily, jak rozdělí přidělené prostředky mezi hlavní témata.

Podpora ze strukturálních fondů se dotýká mnoha oblastí: výzkumu a technologického rozvoje, informační společnosti, podpory podnikání, rozvoje infrastruktury (doprava, telekomunikace, zdravotnictví, vzdělávání), energetiky, prevence rizik, životního prostředí, podpory zaměstnanosti, odborné přípravy, cestovního ruchu, kultury aj.

Priority vašeho regionu můžete zjistit zde.