Tio frågor och svar om sammanhållningspolitiken

Svar

4. Hur får man tillgång till strukturfondsmedel?

Strukturfonderna är till för alla regioner i EU. Kommissionen blandar sig inte i urvalet av enskilda projekt om det inte rör sig om mycket stora projekt. Genomförandet av de omkring 455 sammanhållningspolitiska programmen under perioden 2007–2013 har lagts ut på ländernas nationella eller regionala myndigheter (så kallade förvaltningsmyndigheter).

Förvaltningsmyndigheterna fastställer urvalskriterierna, tillsätter urvalskommittéer och väljer ut de projekt som ska få EU-stöd på grundval av öppna inbjudningar att lämna projektförslag.
Här kan du se en lista över förvaltningsmyndigheter och program i din region och i ditt land. Du kan också läsa om andra typer av EU-finansiering.