10 vprašanj o kohezijski politiki

Odgovor

4. Kako do sredstev strukturnih skladov?

Sredstva strukturnih skladov so na voljo vsem regijam Evrope. Evropska komisija ne vpliva na izbiro posameznih projektov, razen na omejeno število zelo pomembnih (velikih) projektov.
Z decentraliziranim sistemom upravljanja so bili nacionalni ali regionalni organi, ki se imenujejo organi upravljanja, določeni za upravljanje 455 programov za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2007–2013.

Organi upravljanja določijo merila za izbor, vodijo izbirne komisije in izberejo projekte, ki prejmejo finančno pomoč na podlagi splošnega razpisa za projekte.
Poglejte si seznam organov upravljanja in programe v vaši regiji in v vaši državi ter druge vrste finančne pomoči Skupnosti, ki so na voljo.