10 pytań na temat polityki spójności

Odpowiedź

4. Jak można uzyskać dostęp do funduszy strukturalnych?

Fundusze strukturalne są dostępne w każdym z regionów Europy. Komisja Europejska zasadniczo nie ingeruje w procedurę selekcji projektów przez władze lokalne, z wyjątkiem niewielkiej liczby projektów na wielką skalę. W ramach zdecentralizowanego systemu zarządzania wyznaczono urzędy krajowe lub regionalne, które odpowiadają za każdy spośród 455 programów służących wdrażaniu polityki spójności w okresie 2007–2013 – są to tzw. „organy zarządzające”.

Określają one kryteria selekcji, organizują komisje kwalifikacyjne oraz wybierają projekty, które otrzymają dofinansowanie z budżetu Unii, spośród zgłoszeń przedstawionych w odpowiedzi na otwarte dla wszystkich zaproszenia do składania wniosków.
Tutaj można znaleźć listę organów zarządzających i programów w poszczególnych regionach i krajach, a także informacje na temat innych możliwości dofinansowania z budżetu Wspólnoty.