10 vragen over het cohesiebeleid

Antwoord

4. Hoe kan een regio steun krijgen van de structuurfondsen?

Voor iedere regio is geld uit de structuurfondsen beschikbaar. De Europese Commissie bemoeit zich niet met de selectie van de projecten op het terrein, behalve wat een beperkt aantal grootschalige projecten betreft. Door een gedecentraliseerd beheerssysteem worden nationale of regionale instanties ("beheersinstanties") belast met het beheer van de in totaal 455 programma's die het cohesiebeleid 2007-2013 uitvoeren.

Zij bepalen de selectiecriteria, stellen selectiecomités samen en kiezen de projecten die Europese steun zullen krijgen na een voor iedereen open oproep tot het indienen van voorstellen.
Raadpleeg de lijst van de beheersinstanties en de programma's in uw regio en in uw land. Bekijk ook de andere soorten financiering door de Gemeenschap die voorhanden zijn.