10 jautājumi par kohēzijas politiku

Atbilde

4. Kā saņemt struktūrfondu līdzekļus?

Struktūrfondi ir pieejami visos Eiropas reģionos. Eiropas Komisija neiejaucas projektu izvēlē, kas notiek katrā valstī uz vietas, izņemot atsevišķus liela mēroga projektus. 2007.‑2013. gada kohēzijas politiku īsteno ar 455 programmām, ko decentralizēti pārvalda valstu vai reģionu līmeņa iestādes, kuras dēvē par „pārvaldības iestādēm”.

Kad ir publicēti uzaicinājumi iesniegt projektus, tās nosaka atlases kritērijus, organizē atlases komiteju darbu un izraugās projektus, kas saņems Eiropas atbalstu.
Pārvaldības iestāžu saraksts
un programmas jūsu reģionā un jūsu valstī. Cita veida Kopienas finansējums.