10 klausimų apie sanglaudos politiką

Atsakymas

4. Kaip prašyti paramos iš struktūrinių fondų?

Struktūrinių fondų paramą gali gauti kiekvienas Europos regionas. Europos Komisija nedalyvauja atrenkant vietos projektus, išskyrus retus didelio masto projektų (didžiųjų projektų) atvejus. Pagal decentralizuoto valdymo sistemą paskirtos nacionalinės ar regioninės kiekvienos iš 455 programų, kuriomis 2007–2013 m. įgyvendinama sanglaudos politika, valdymo institucijos – vadinamosios „vadovaujančios institucijos“.

Pastarosios nustato atrankos kriterijus, sudaro atrankos komisijas ir atrenka pagal visiems atvirą konkursą pateiktus projektus, kuriems vėliau skiriama ES parama.
Jūsų regiono ir šalies vadovaujančių institucijų sąrašas ir programos. Taip pat galite susipažinti ir su kitų rūšių Bendrijos finansine parama.