Ti spørgsmål og svar om samhørighedspolitikken

Svar

4. Hvordan får man adgang til strukturfondsmidler?

Strukturfondene står til rådighed for alle regioner i EU. Kommissionen blander sig ikke i udvælgelsen af de enkelte projekter, undtagen hvis de er af større omfang.
Gennemførelsen af de omkring 455 programmer under samhørighedspolitikken i 2007-2013 er lagt ud til landenes nationale eller regionale myndigheder (de såkaldte forvaltningsmyndigheder).

Forvaltningsmyndighederne fastlægger udvælgelseskriterierne, nedsætter udvælgelseskomitéer og udvælger på baggrund af åbne projektindkaldelser de projekter, EU‑støtten skal gå til. Her kan du se en liste over forvaltningsmyndigheder og programmer din region og i dit land. Du kan også finde andre former for finansiering fra EU.