Územná súdržnosť

Danuta Hübner"Publikovaním zelenej knihy minulú jeseň mi bolo veľkým potešením otvoriť diskusiu o územnej súdržnosti. Táto iniciatíva bola reakciou na požiadavky Európskeho parlamentu, ministerského stretnutia v Lipsku v roku 2007 a príspevkov, ktoré nám poskytli mnohé zainteresované strany počas verejných konzultácii ohľadne Štvrtej správy o súdržnosti. Kniha stavia aj na územnej agende a jej akčnom programe, ktorý bol schválený počas roku 2007, za nemeckého a portugalského predsedníctva.

Cieľom nasledujúcej diskusie je dospieť k lepšiemu a spoločnému pochopeniu územnej súdržnosti a jej dôsledkov pre politiku.

Keď sa ohliadneme späť, už prvé diskusie o územnej súdržnosti na začiatku 90-tych rokov boli podnetné. Zdôrazňovali dôležitosť územnej spolupráce a územných trendov, ktoré viedli k programom spolupráce (INTERREG) a založeniu Monitorovacej siete pre európske územné plánovanie (ESPON). Zelená kniha pokračuje v tvrdení, že územná rozmanitosť EÚ je podstatnou výhodou, ktorá môže prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju EÚ ako celku. Aby sme z tejto rozmanitosti urobili prednosť, musíme sa zaoberať územnou súdržnosťou zameraním sa na nové témy, nové súbory vzťahov spájajúce územia EÚ na rôznych úrovniach a nové formy spolupráce, koordinácie a partnerstva. Tieto myšlienky tvorili hlavné otázky navrhovanej diskusie.

  • Pohľad na súdržnosť z územného uhla upozorňuje na témy, ako napr. trvale udržateľný rozvoj a prístup k službám. Tiež zdôrazňuje, že mnohé problémy nerešpektujú administratívne hranice a môžu si vyžadovať koordinovanú reakciu niekoľkých regiónov a krajín, zatiaľ čo inými sa treba zaoberať na miestnej alebo susedskej úrovni. Stavaním na skúsenostiach z cieľa Európska územná spolupráca sa teraz môžeme pozrieť na spôsoby ako ďalej zlepšovať spoluprácu medzi regiónmi v rámci Únie a so susednými regiónmi mimo nej.
  • Integrovaný lokálne orientovaný prístup, ktorý presadzuje politika súdržnosti, sa ideálne hodí ako reakcia na zložité a hlboko zakorenené problémy, ako napr. regionálny rozvoj, ale aby sa maximalizovali synergie, je nutná lepšia koordinácia so sektorovými politikami. Územná súdržnosť zdôrazňuje aj pridanú hodnotu partnerstva so silným miestnym rozmerom, ktorý zaisťuje, že politiky sa navrhujú a realizujú so znalosťami miestnych pomerov.

Som presvedčená, že pokračujúca diskusia o územnej súdržnosti nám môže pomôcť zlepšiť tie politiky, ktoré prispievajú ku konkurencieschopnosti našich území, prosperite našich občanov a kvalite nášho životného prostredia.

Nakoniec by som chcela poďakovať stovkám občanov a organizácií, ktorí venovali svoj čas predkladaniu mnohých cenných príspevkov, ktoré sme dostali ako reakciu na tieto verejné konzultácie. Súhrn záverov bude vydaný ako súčasť nadchádzajúcej Šiestej správy o pokroku hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ktorá je naplánovaná na jún."

Danuta Hübnerová

Zelená kniha o územnej súdržnosti – Z územnej rozmanitosti urobiť prednosť

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Prílohy pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 en

Verejná konzultácia od 6. októbra 2008 do 28. februára 2009 (teraz uzavretá)

Výsledky konzultácie

Zobraziť príspevky en

Časopis Inforegio Panorama č. 28

Territorial samhørighed„Zelená kniha o územnej súdržnosti – ďaleko dopredu”


Portal of the Territorial Agenda of the EU en

The Cooperation Platform for Territorial Cohesion (COPTA) was designed to support information and communication among all concerned with the Territorial Agenda of the EU and its implementation process. COPTA Website en

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Andreas Faludi

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Synthesis paper about the history of the concept and policy background to territorial cohesion - Andreas Faludi - 2009 pdf en

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community en fr de pl

Urban-Rural linkages enhancing European territorial competitiveness Seminar - 17 September 2008

This seminar provides the opportunity for the Commission, Member States, local and regional governments and stakeholder organisations to reflect on current research and practice in the area of urban-rural linkages and territorial competitiveness, and also to identify ‘what works’ (and conversely what doesn’t work) and to consider how this can be effectively transferred between territories.

Website of the Seminar

Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe Seminar - 23 January 2009

The issue of urban-rural linkages is furthermore part of the ongoing work on territorial cohesion. Action 1.1a of the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union is dedicated to urban-rural relations and the incoming Czech Presidency will follow up this point. Discussion on urban-rural linkages is foreseen at the international conference on the future of cohesion policy and territorial cohesion 26-27 March 2009 in Prague organised by the Czech Presidency. Furthermore, following the experience with the Urban Audit, EUROSTAT proposes to create a database with an increasing range of data at NUTS-3 level. This information could then be used as building blocks for calculating various aggregates like data for rural and urban areas.

Website of the Seminar

How to cope with the social exclusion issues in the Urban-Rural context Seminar - 02 July 2009

The issue of urban-rural linkages is part of the ongoing work on territorial cohesion and the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union includes an action point dedicated to urban-rural relations that is being followed up by the Czech Republic.

Website of the Seminar

Territorial Cohesion and Territorial Cooperation Seminar - 25 September 2009

Taking stock of the 391 contributions to the Green Paper on Territorial Cohesion, this seminar was devoted to the cross-border, transnational and interregional strands of territorial cooperation, and their relation to territorial cohesion. Representatives from the Commission, the Member States (Sub-Committee of the Committee for the Coordination of the Funds dealing with Territorial Cohesion and Urban Matters), EU-funded programmes and stakeholders animated the discussions." en

"Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" - 10/11 December 2009

Territorial cohesion: unleashing the territorial potential pdf

Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden

Territorial cohesion: what scales of policy intervention? - 12 March 2010

Follow up of Green Paper on Territorial Cohesion 2nd TCUM session Seminar

Territorial cohesion: improving policy coherence on the ground - 2 July 2010

3rd Territorial Cohesion and Urban Matters seminar

Cohesion Policy support for local development: best practice and future policy options - April 2010

DG REGIO has undertaken a study and organised expert workshops to examine and discuss the scope for reinforcing ERDF support to Local Development Methodology. The study with its collective analysis and reflection process has resulted in a series of considerations and questions concerning organisational models, provisions, technical arrangements, as well as their internal coherence. The final report is available in English pdf and French pdf.

 

Posledná úprava: