Alueellinen koheesio

Danuta Hübner"Olin erittäin iloinen voidessani viime syksynä käynnistää tämän vihreän kirjan julkaisemisen myötä alueellista koheesiota koskevan keskustelun. Aloite oli vastaus Euroopan parlamentin ja Leipzigissa vuonna 2007 pidetyn ministeritapaamisen vaatimuksiin sekä niihin kannanottoihin, joita monet sidosryhmät esittivät neljättä koheesiokertomusta koskevan julkisen kuulemisen aikana. Vihreä kirja perustuu myös alueelliseen toimintasuunnitelmaan ja sen toimintaohjelmaan, jotka hyväksyttiin Saksan ja Portugalin puheenjohtajakausina vuonna 2007.

Seuranneen keskustelun tarkoituksena on ollut parantaa ja laajentaa näkemystä alueellisesta koheesiosta ja sen toimintapoliittisista vaikutuksista.

1990-luvun alussa käydyt ensimmäiset alueellista koheesiota koskevat keskustelut olivat jo kantaneet hedelmää. Keskusteluissa painotettiin alueellisen yhteistyön ja alueellisten kehityssuuntausten merkitystä, mikä johti yhteistyöohjelmien (INTERREG) sekä Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen seurantaverkon (ESPON) perustamiseen. Vihreässä kirjassa todetaan, että EU:n alueellinen moninaisuus on olennainen valttikortti, jonka avulla voidaan edistää koko EU:n kestävää kehitystä. Jotta voisimme hyötyä tästä moninaisuudesta, meidän on käsiteltävä alueellista koheesiota keskittymällä uusiin aiheisiin, EU:n alueita eri tasoilla yhdistäviin uusiin suhteisiin sekä uusiin yhteistyön, koordinoinnin ja kumppanuuden muotoihin. Nämä olivat keskusteluehdotuksen pääaiheet.

  • Tarkasteltaessa koheesiota alueellisesta näkökulmasta on otettava huomioon kestävän kehityksen ja palvelujen saannin kaltaiset asiat Siinä myös painotetaan, että useat aiheet ulottuvat hallinnollisten rajojen ulkopuolelle ja saattavat vaatia koordinoituja toimia useilta alueilta tai mailta, kun taas muita aiheita on käsiteltävä paikallisella tai lähialueiden tasolla. Koska voimme hyödyntää Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteesta saatua kokemusta, voimme nyt tarkastella keinoja, joiden avulla voimme edelleen tehostaa yhteistyötä unionin alueiden välillä ja unionin ulkopuolisten lähialueiden kanssa.
  • Koheesiopolitiikan integroitu paikkakohtainen lähestymistapa soveltuu hyvin aluekehityksen kaltaisiin monimutkaisiin ja monikerroksisiin aiheisiin. Synergiat voidaan kuitenkin maksimoida vain parantamalla alakohtaisten toimien koordinointia. Alueellisessa koheesiossa painotetaan myös voimakkaasti paikallista ulottuvuutta omaavan kumppanuuden lisäarvoa. Näin varmistetaan, että toimien suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään paikallista asiantuntemusta.

Olen vakuuttunut siitä, että keskustelemalla alueellisesta koheesiosta voimme tehostaa toimenpiteitä, joilla parannetaan alueidemme kilpailukykyä, kansalaistemme hyvinvointia ja ympäristömme laatua.

Haluan lopuksi kiittää niitä satoja kansalaisia ja organisaatioita, jotka ovat uhranneet aikaansa laatiakseen tärkeitä kannanottoja tähän julkiseen kuulemiseen. Yhteenveto kuulemiskierroksen tuloksista julkaistaan osana sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta käsittelevää kuudetta kertomusta, jonka on määrä ilmestyä kesäkuussa."

Danuta Hübner

Vihreä kirja alueellisesta koheesiosta Euroopassa – Alueellisen moninaisuuden kääntäminen vahvuudeksi

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Liitteet pdf en

NUTS 3 Regions Classification 2009 en

Julkinen kuuleminen 6.10.2008–28.2.2009 (päättynyt)

Kuulemisen tulokset

Katso vastaukset en

Inforegio Panorama -lehti nro 28

Territorial samhørighed"Vihreä kirja alueellisesta koheesiosta – tie eteenpäin"


Portal of the Territorial Agenda of the EU en

The Cooperation Platform for Territorial Cohesion (COPTA) was designed to support information and communication among all concerned with the Territorial Agenda of the EU and its implementation process. COPTA Website en

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Andreas Faludi

"Territorial Cohesion under the Looking Glass" - Synthesis paper about the history of the concept and policy background to territorial cohesion - Andreas Faludi - 2009 pdf en

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community

Commissioner Samecki broadens debate on Territorial Cohesion to the scientific community en fr de pl

Urban-Rural linkages enhancing European territorial competitiveness Seminar - 17 September 2008

This seminar provides the opportunity for the Commission, Member States, local and regional governments and stakeholder organisations to reflect on current research and practice in the area of urban-rural linkages and territorial competitiveness, and also to identify ‘what works’ (and conversely what doesn’t work) and to consider how this can be effectively transferred between territories.

Website of the Seminar

Urban-Rural linkages fostering sustainable development in Europe Seminar - 23 January 2009

The issue of urban-rural linkages is furthermore part of the ongoing work on territorial cohesion. Action 1.1a of the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union is dedicated to urban-rural relations and the incoming Czech Presidency will follow up this point. Discussion on urban-rural linkages is foreseen at the international conference on the future of cohesion policy and territorial cohesion 26-27 March 2009 in Prague organised by the Czech Presidency. Furthermore, following the experience with the Urban Audit, EUROSTAT proposes to create a database with an increasing range of data at NUTS-3 level. This information could then be used as building blocks for calculating various aggregates like data for rural and urban areas.

Website of the Seminar

How to cope with the social exclusion issues in the Urban-Rural context Seminar - 02 July 2009

The issue of urban-rural linkages is part of the ongoing work on territorial cohesion and the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union includes an action point dedicated to urban-rural relations that is being followed up by the Czech Republic.

Website of the Seminar

Territorial Cohesion and Territorial Cooperation Seminar - 25 September 2009

Taking stock of the 391 contributions to the Green Paper on Territorial Cohesion, this seminar was devoted to the cross-border, transnational and interregional strands of territorial cooperation, and their relation to territorial cohesion. Representatives from the Commission, the Member States (Sub-Committee of the Committee for the Coordination of the Funds dealing with Territorial Cohesion and Urban Matters), EU-funded programmes and stakeholders animated the discussions." en

"Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" - 10/11 December 2009

Territorial cohesion: unleashing the territorial potential pdf

Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden

Territorial cohesion: what scales of policy intervention? - 12 March 2010

Follow up of Green Paper on Territorial Cohesion 2nd TCUM session Seminar

Territorial cohesion: improving policy coherence on the ground - 2 July 2010

3rd Territorial Cohesion and Urban Matters seminar

Cohesion Policy support for local development: best practice and future policy options - April 2010

DG REGIO has undertaken a study and organised expert workshops to examine and discuss the scope for reinforcing ERDF support to Local Development Methodology. The study with its collective analysis and reflection process has resulted in a series of considerations and questions concerning organisational models, provisions, technical arrangements, as well as their internal coherence. The final report is available in English pdf and French pdf.

 

Uusin päivitys: