Offentligt samråd

Växande regioner, ett växande Europa: offentligt samråd om EU:s framtida sammanhållningspolitik.

Välkommen till webbplatsen för offentligt samråd om EU:s framtida sammanhållningspolitik. Detta samråd lanserades av kommissionären Danuta Hübner den 27 september 2007 under Fjärde europeiska samman­hållnings­forumet. Syftet med det är att få in idéer och synpunkter som rör frågan om hur unionens sammanhållningspolitik bör anpassas till nya utmaningar och hur dess genomförande kan förbättras så att dess verkan blir så stor som möjligt i framtiden.

Samrådsförfarandet pågår till den 31 januari 2008. Vi hoppas få in synpunkter från medlemsstaterna, regionerna, städerna, EU:s institutioner, ekonomiska och sociala partner, det civila samhällets organisationer, lärosäten och medborgare. Synpunkterna skall utgå från ett antal frågor som offentliggjordes i europeiska kommissionens Fourth report on Economic and Social Cohesion och som är listade här.

Inläggen skall sändas till följande e-mailadress: consultation-cohesion@ec.europa.eu , och institutionens namn och kontaktuppgifter måste framgå klart. Alla inlägg kommer att offentliggöras. En rapport om samrådet kommer att presenteras under våren 2008 i den femte lägesrapporten om ekonomisk och social sammanhållning .