Verejné konzultácie

Rozvíjajúce sa regióny, rozvíjajúca sa Európa: Verejné konzultácie o budúcnosti Kohéznej politiky EU

Danuta Hübner Vitajte na domovskej stránke verejnej konzultácie o budúcnosti kohéznej politiky EU. Tieto konzultácie boli spustené Komisárom Danuta Hübner 27. septembra 2007 počas "Štvrtého európskeho fóra o kohézii" Ich cieľom je zhromaždiť myšlienky a príspevky o otázke ako sa má kohézna politika Únie prispôsobiť novým výzvam a ako je možné zlepšiť jej zavádzanie, aby sa jej vplyv v budúcnosti maximalizoval.

Konzultácie budú prebiehať do 31. januára 2008. Príspevky sú očakávané z členských štátov, regiónov, miest, inštitúcií Európskej Únie, hospodárskych a sociálnych partnerov, občianskych spoločností, akadémií a občanov. Tieto sa majú zakladať na množstve otázok, ktoré boli zverejnené v  "Štvrtej správe o hospodárskej a sociálnej kohézii" Európskej komisie a ktoré sú tu uvedené.
Príspevky posielajte na nasledovnú e-mailovú adresu: consultation-cohesion@ec.europa.eu kde jasne uvediete názov inštitúcie, vrátane podrobnosti o kontakte. Všetky príspevky budú sprístupnené verejnosti.
Správa o týchto konzultáciách bude zverejnená na jar 2008 spolu s Piatou správou o hospodárskej a sociálnej kohézii.