Konsultavimasis su visuomene

Augantys regionai – auganti Europa: konsultavimasis su visuomene dėl būsimos ES sanglaudos politikos

Sveiki apsilankę konsultavimosi su visuomene dėl būsimos ES sanglaudos politikos tinklalapyje. Konsultavimąsi 2007 m. rugsėjo 27 d. per ketvirtąjį Europos sanglaudos forumąpradėjo komisarė Danuta Hübner . Jo paskirtis – surinkti idėjas ir pasiūlymus, sprendžiant klausimą, kaip Sąjungos sanglaudos politika turėtų prisitaikyti prie naujų iššūkių ir kaip pagerinti šios politikos vykdymą, siekiant ateityje padidinti jos poveikį.

Konsultavimasis vyks iki 2008 m. sausio 31 d. Laukiama pasiūlymų iš valstybių narių, regionų, miestų, ES institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių, pilietinės visuomenės organizacijų, mokslininkų ir piliečių. Jie turėtų būti susiję su Europos Komisijos ketvirtojoje ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitoje paskelbtais klausimais, kurie pateikti čia.
Pasiūlymus siųskite el. pašto adresu consultation-cohesion@ec.europa.eu , aiškiai nurodydami institucijos pavadinimą ir kontaktinę informaciją. Visi pasiūlymai bus paviešinti.
Ataskaita apie šį konsultavimąsi bus pristatyta 2008 m. pavasarį kartu su penktąja ekonominės ir socialinės sanglaudos pažangos ataskaita.