Neljäs eurooppalainen koheesiofoorumi

Julkinen kuuleminen

Brysselissä järjestetään 27.-28.9.2007 neljäs koheesiofoorumi. Sen yhteydessä komissaari Danuta Hübner käynnistää EU:n laajuisen kuulemisen siitä, kuinka koheesiopolitiikka voisi vastata uusiin haasteisiin ja kuinka sitä voitaisiin kehittää mahdollisimman hyödylliseksi.

Jäsenvaltioiden, alueiden, kaupunkien, EU:n toimielimien, talous- ja yhteiskuntaelämän toimijoiden sekä kansalaisjärjestöjen toivotaan ilmaisevan mielipiteensä. Kuulemisen runkona ovat kysymykset, jotka on esitetty neljännessä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevässä kertomuksessa. Kuulemiskierroksen tulokset esitellään keväällä 2008 samassa yhteydessä kun taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä viides väliraportti julkaistaan.

KESKEISET KYSYMYKSET

Kertomuksessa ehdotetaan seuraavia kysymyksiä koheesiopolitiikan tulevaisuutta koskevan laajan keskustelun pohjaksi.