Δημόσια διαβούλευση

Αναπτυσσόμενες περιφέρειες, αναπτυσσόμενη Ευρώπη: δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ

Καλώς ορίσατε στην αρχική σελίδα της δημόσιας διαβούλευσης για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Τη διαβούλευση αυτή άνοιξε η Επίτροπος Danuta Hübner στις 27 Σεπτεμβρίου 2007, στη διάρκεια του «Τέταρτου Φόρουμ για τη Συνοχή». Στόχος της είναι συλλέξει ιδέες και εισηγήσεις για το πώς η Πολιτική Συνοχής της Ένωσης θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η υλοποίησή της για να μεγιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της στο μέλλον.

Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την 31 η Ιανουαρίου 2008. Εισηγήσεις αναμένονται από κράτη μέλη, περιφέρειες, πόλεις, ευρωπαϊκά όργανα, οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, πανεπιστημιακούς και πολίτες. Θα πρέπει να βασίζονται σε ορισμένα από τα ερωτήματα που δημοσιεύθηκαν στην Τέταρτη Έκθεση για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχήτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα οποία αναφέρονται εδώ. Οι εισηγήσεις πρέπει να σταλούν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: consultation-cohesion@ec .europa .eu , αναφέροντας με σαφήνεια το όνομα του οργάνου καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Όλες οι εισηγήσεις θα είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Η σχετική Έκθεση για τη διαβούλευση αυτή θα παρουσιαστεί την άνοιξη του 2008, μαζί με την Πέμπτη Έκθεση Προόδου για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή.